Czwartek
29.04.2004
Przedsiębiorcy maja mniej czasu niż inni wierzyciele na ściągnięcie swych należności za towar, a to ze względu na krótszy termin przedawnienia. To samo dotyczy odsetek za zwłokę.
 
W wyroku z 28 kwietnia 2004 r. Sąd Najwyższy uznał, ze tak samo jak należności za towar, tj. w dwuletnim terminie, przedawniają się przysługujące przedsiębiorcy z racji opóźnień w zapłacie ceny odsetki za zwłokę. Potwierdził w ten sposób słuszność poglądu wyrażonego w uchwale SN z 17 czerwca 2003 r. (III CZP 37/03). Ten zaś był odmienny od prezentowanego przez wiele lat w licznych orzeczeniach SN. Można więc mówić o trwałej zmianie linii orzecznictwa SN.

Reguła ustalona w art. 118 kodeksu cywilnego jest taka: należności przedawniają się zasadniczo po upływie dziesięciu lat, a roszczenia okresowe oraz roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – po trzech latach. Do okresowych zalicza się m.in. roszczenie o zapłatę czynszu za najem, a także odsetki za zwłokę.

Od tej reguły jest sporo odstępstw. Tak więc m.in. roszczenia z tytułu sprzedaży dokonywanej w ramach działalności firmy przedsiębiorcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem dwu lat. Tak zapisano w art. 554 k.c. Termin przedawnienia liczy się od terminu, w którym powinna być zapłacona należność.

Do czasu uchwały z 17 czerwca 2003 r. dominował pogląd, że w trzyletnim terminie unormowanym w art. 118 k.c. przedawniają się także odsetki za opóźnienie w zapłacie ceny wynikającej z umowy sprzedaży zawartej w zakresie działalności przedsiębiorcy. Uzyskują one bowiem w momencie powstania byt samodzielny w stosunku do należności głównej, żyją odrębnym życiem. Podlegają więc także odrębnym regułom przedawnienia. Odsetki (należne za każdy dzień zwłoki z osobna) przedawniają się więc zawsze z upływem trzech lat.

Po uchwale z 17 czerwca 2003 r. wystąpiły znaczne rozbieżności w orzecznictwie sądów. Niektóre stosowały się do niej, inne trzymały się starej linii orzecznictwa. (...)

- Sąd przyjął – tłumaczy Rzeczpospolitej sędzia Henryk Pietrzkowski – następujący tok rozumowania: do odsetek za zwłokę odnosi się co do zasady trzyletni termin przedawnienia przewidziany w art. 118 k.c. Jeśli jednak przepis szczególny przyjmuje krótszy niż trzyletni termin przedawnienia danego rodzaju roszczeń, to także odsetki za zwłokę, jako należność uboczna, przedawniają się w tym terminie (sygn. V CK 399/03).

Więcej: Izabela Lewandowska, Rzeczpospolita, "Prawo co dnia", 29 kwietnia 2004
Rzeczpospolita

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

84 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

84 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Sklep zoologiczny

Co do samych sklepów zoologicznych to niewątpliwie jest ich bardzo dużo w sieci , ja jednak już od dawna korzystam z oferty tego https://www.krakvet.pl/ . Większość...

21 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Co się dzieje w przypadku gdy kursy bhp się nie odbędą? Wydaje mi się, że wtedy kary są bardzo wysokie.

22 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Finansowanie reklamy we franczyzie

Podstawowym źródłem finansowania działań marketingowych we franczyzie są środki pieniężne zebrane z wpłat na wspólny fundusz przeznaczony na ten cel. Jednakże w...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

84 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018