23.06.2004

Podatek od czynności cywilnoprawnych po 1 maja 2004r.

Z dniem 1 maja 2004r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Na podstawie nowych przepisów nastąpiło m.in.: (i) podwyższenie stawki PCC stosowanej przy zmianach umowy spółki, (ii) zmiana sposobu ustalania podstawy opodatkowania przy zawieraniu oraz zmianach umowy spółki oraz (iii) zwolnienie z PCC pożyczek od wspólników.

Nowe przepisy wprowadziły jednolitą stawkę podatkową stosowaną w przypadku zawarcia lub zmiany umowy spółki (m.in. przy podwyższaniu kapitału zakładowego i wnoszeniu dopłat). Nowa stawka PCC została ustalona na stałym poziomie 0,5 proc., w miejsce poprzednio stosowanych stawek: 1 proc., 0,5 proc. lub 0,1 proc. (degresywna skala podatkowa). Wprowadzenie jednolitej stawki oznacza w praktyce zwiększenie obciążenia podatkowego w przypadku podwyższeń kapitału o kwotę ponad 30 tys. zł. Poprzednio, w podobnych przypadkach, stosowana była bowiem stawka 0,1 proc. PCC.

Od podstawy opodatkowania PCC, w przypadku zmiany umowy spółki, można obecnie odliczać wydatki bezpośrednio związane z tą zmianą. W katalogu takich odliczeń, znalazły się: (a) wynagrodzenie notariusza za sporządzenie/zmianę umowy spółki, (b) opłata sądowa związana z wpisem (lub zmianą wpisu) do rejestru przedsiębiorców i (c) opłata za ogłoszenie zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Z podstawy opodatkowania wyłączane są również (d) dopłaty wcześniej opodatkowane PCC, a później przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego, (e) wartość wkładów do spółki albo wartość kapitału zakładowego wynikającą z umowy spółki lub jej zmiany, związaniem z przekształceniem, podziałem lub łączeniem spółek, która była opodatkowana PCC przed dokonaniem tych czynności, a także (f) wartość wkładów do spółki, wartość kapitału zakładowego, kwoty dopłat, pożyczki oraz wartość rzeczy i praw majątkowych oddanych spółce do nieodpłatnego użytkowania przez podmioty zwolnione z PCC.

Szczególną uwagę należy zwrócić również na zwolnienie z PCC pożyczek udzielanych spółce kapitałowej przez jej wspólników. Poprzednio czynność taka traktowana była jako zmiana umowy spółki, podlegająca opodatkowaniu PCC według ww. degresywnej skali podatkowej. Wydaje się, że zwolnienie pożyczek wspólników z PCC powinno spowodować wzrost atrakcyjności tej formy finansowania spółek kapitałowych. Zwrócić jednak należy uwagę, że pożyczki udzielane przez wspólników spółkom osobowym pozostały opodatkowane podatkiem PCC.

* * *

Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się pomocne. Niniejszy alert nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z naszą kancelarią.

e-mail: abrynska@salans.com

e-mail: zdeptula@salans.com

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0