Piątek
16.03.2001
Ustawa o zmianie kodeksu celnego
 
Z dniem 19 marca 2001 r. wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy o zmianie kodeksu celnego z dnia 22 grudnia 2000 r. [Dz. U. z 2001 r., nr 12, poz. 92]. Jedynie zmiany dotyczące zwolnień z cła oraz zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, dotyczące m.in. wydłużenia terminu zapłaty podatku VAT i (ewentualnie) podatku akcyzowego, należnych od towarów sprowadzanych z zagranicy, z 7 do 10 dni, wejdą w życie w terminie późniejszym (te pierwsze z dniem 1 stycznia 2002 r., te drugie z dniem 1 stycznia 2003 r.).

Zmiany, które wchodzą w życie 19 marca 2001 r. w większości wynikają z konieczności dostosowania przepisów kodeksu celnego do prawa Unii Europejskiej, ale także z potrzeby doprecyzowania niektórych przepisów, zharmonizowania ich z nowymi przepisami kodeksu karnego skarbowego z 1997 r. oraz nowego prawa działalności gospodarczej. Nowelizacja wprowadza m.in. definicję „podróżnego” do kodeksu celnego oraz przepisy zobowiązujące Prezesa Głównego Urzędu Ceł (nowy art. 51 kodeksu celnego) do wydawania w formie decyzji, na pisemny wniosek, wiążącej informacji o pochodzeniu towaru przed jego zgłoszeniem do przeznaczenia celnego. Do postępowań wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie noweli będą stosowane przepisy dotychczasowe.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018