16.03.2001

Zmiany w prawie

Prawo celne - rozporządzenia wykonawcze

Dnia 8 marca 2001 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów kilka projektów aktów wykonawczych do kodeksu celnego w związku z jego nowelizacją z dnia 22 grudnia 2000 r., która ma wejść w życie dnia 19 marca 2001 r. Przyjęte rozporządzenia dotyczą m.in.:

  1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.
    Rada Ministrów chce, by odstąpieniem od zabezpieczenia objęte były również m.in. zwierzęta i sprzęt przywożony na polski obszar celny do pracy na gruntach rolnych przez osobę mieszkającą lub mającą siedzibę w obszarze przygranicznym; sprzęt sportowy i inne towary przeznaczone do użytkowania na zawodach, treningach lub pokazach; rzeczy osobistego użytku podróżnych, przywożone ponad normy tych towarów podlegające zwolnieniu od cła; akcesoria i wyposażenie kontenera.
  2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych.
    Projekt tego rozporządzenia przewiduje, że w uprawnieniach do tworzenia lub likwidowania wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego Radę Ministrów zastąpi Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Gospodarki. W pozostałym zakresie projekt rozporządzenia nie zmienia w zasadzie dotychczasowego rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. W nowym rozporządzeniu doprecyzowano przepisy proceduralne związane z tworzeniem lub likwidacją wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych.
    Projektowane rozporządzenia mają wejść w życie dnia 19 marca 2001 r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0