03.04.2001

Kontrowersyjny termin

21 dni do zapłaty za towar

Sejmowa Komisja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zamierza wystąpić z inicjatywą legislacyjną, która zdaniem posłów ukróci nieuczciwe praktyki niektórych przedsiębiorców. Zgodnie z propozycjami Komisji duży przedsiębiorca miałby obowiązek uiszczenia należności za dostarczony towar w ciągu 21 dni od daty sprzedaży. (...)

Do sejmowej Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw napływały skargi od przedsiębiorców współpracujących z dużymi sieciami handlowymi. Producenci wskazują, że supermarkety – nawet za dostawy chleba – płacą w 90 dni po otrzymaniu faktury, a na zapłatę za inne towary trzeba czekać 180 dni. W ten sposób duże jednostki wymuszają nieoprocentowany kredyt od niewielkich firm. (...)

Więcej: Gazeta Prawna, 19-20 marca 2001

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0