03.04.2001

Do wczoraj w spółce, od dziś - samemu

Na własny rachunek – Podatkowe skutki likwidacji spółki cywilnej

Głośno ostatnio o przekształcaniu spółki cywilnej w jawną lub inną kapitałową. Życie jednak dyktuje często odmienną formę przekształceń - polegającą na likwidacji spółki cywilnej i rozpoczęciu na bazie jej majątku indywidualnej działalności przez wszystkich wspólników, część z nich lub tylko jednego. (...)

Spółka cywilna jest podmiotem odrębnym od firmy prowadzonej na własne nazwisko. Jeśli wspólnicy rezygnują ze wspólnego wykonywania działalności, muszą rozwiązać umowę spółki. Nie jest konieczne wyrejestrowanie spółki z ewidencji gminnej, ponieważ zostanie ona z urzędu wykreślona przez gminę. Trzeba dodać, że likwidacja spółki cywilnej i podjęcie przez wspólnika indywidualnej działalności (oczywiście po zarejestrowaniu się w ewidencji działalności gospodarczej w gminie) jest już spełnieniem obowiązku dostosowania formy prowadzenia tej działalności do wymagań nowego prawa działalności gospodarczej. (...)

Więcej: 27 marca 2001, „Dobra Firma”

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0