17.04.2001

Orzecznictwo sądowe

Odsetki w umowie pożyczki

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27.07.2000 r. (IV CKN 85/00), opublikowany w OSP z 2001 r., z. 3, poz. 48.

Sentencja: Zastrzeganie w umowie pożyczki między osobami fizycznymi odsetek w wysokości nadmiernej, nie mającej uzasadnienia ani w wysokości inflacji, ani w zyskach osiąganych w ramach normalnej, rzetelnie prowadzonej działalności gospodarczej, może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ocena zgodności takich umów z zasadami współżycia społecznego została pozostawiona sądom dokonującym jej na podstawie znajomości zjawisk ekonomicznych i społecznych wyprowadzonej z doświadczenia życiowego.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0