Niższe składki na ZUS

Czwartek
11.08.2005
Osoby, które zaczną prowadzić działalność gospodarczą po 24 sierpnia 2005 r. przez dwa lata będą opłacać niższe składki na ZUS.
 

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych regulująca m.in., kto i jakie składki płaci na ZUS, zacznie obowiązywać od 24 sierpnia br. Zgodnie z nowelizacją przez pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej składkę emerytalną i rentową obliczać się będzie od podstawy stanowiącej 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (254,70 zł), a nie jak obecnie - 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (1449,27 zł). Obniżka dotyczy także pozostałych składek, nie obejmuje jednak składki zdrowotnej. Tym samym kwota wszystkich składek odprowadzanych co miesiąc do ZUS spadnie z 724,91 zł do 254,84 zł. Miesięcznie będzie więc można zaoszczędzić 470 zł, a w ciągu dwóch lat obowiązywania ulgi prawie 11.300 zł.

Z niższych stawek skorzystają osoby, które nie prowadzą obecnie działalności gospodarczej lub nie prowadziły jej w ciągu ostatnich pięciu lat. Nowe przepisy nie mają zastosowania do przedsiębiorców, którzy będą wykonywać działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Rolnik wróci do KRUS

Na skutek zmiany przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnicy zakładający własne firmy będą mogli pozostać w KRUS. Rolnik lub domownik (ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata), który rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlegać będzie nadal pod KRUS, jeżeli spełni jednocześnie następujące warunki:

  • złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,
  • jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,
  • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
  • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2528 zł.

Rolnicy-przedsiębiorcy oraz domownicy, którzy z uwagi na formę opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej (zasady ogólne), zostali wykluczeniu z KRUS, mogą wrócić do Kasy jeżeli należny podatek dochodowy od pozarolniczej działalności gospodarczej za 2004 r. nie przekroczył u nich kwoty 2528 zł.

Osoby zainteresowane powrotem do KRUS muszą złożyć w Kasie stosowny wniosek w terminie do 31 grudnia 2005 roku. Ponowne objęcie ubezpieczeniem rolniczym nastąpi z pierwszym dniem kwartału po kwartale, w którym złożono wniosek.

Źródło: Gazeta Prawna, Money.pl.


doradca we franczyzie

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

If I breed your dog so will you write my essay for me.

119 wypowiedzi
ostatnia 18.08.2018
Biznes po stronie dobra

Kolkata escorts Escorts in Kolkata Kolkata escort girls Call girls in Kolkata Kolkata call girls Independent escorts in kolkata Independent kolkata escorts Kolkata Escort...

28 wypowiedzi
ostatnia 18.08.2018
Grosz Polski - nowa sieć handlowa

Many thanks for sharing this very diverse opinion post where each expert has no doubt shared his best knowledge on the topic. Have more success in your journey. hide online

4 wypowiedzi
ostatnia 14.08.2018
zaszyty polityk

Tak sobie pomyślałem bo co rusz słychać jak to sie politycy świetnie bawią na imprezach a potem zalani reprezentują swój lud w sejmie czy urzędach. A gdyby tak ich...

1 wypowiedzi
ostatnia 14.08.2018
No comment

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene. gta 5 cheats

5 wypowiedzi
ostatnia 14.08.2018
Biznes po stronie dobra

Renu Das Kolkata Escorts Services has gorgeous females provides Independent Escorts Service in Kolkata call girls at 100% satisfaction with VIP models. Provided Kolkata escorts...

28 wypowiedzi
ostatnia 13.08.2018
Biznes po stronie dobra

[url=http://www.renudas.in]Kolkata Escort[/url] http://renudas.in/ Kolkata Escorts

28 wypowiedzi
ostatnia 13.08.2018
Biznes po stronie dobra

Renu Das Kolkata Escorts Services has gorgeous females provides Independent Escorts Service in Kolkata call girls at 100% satisfaction with VIP models. Provided Kolkata escorts...

28 wypowiedzi
ostatnia 13.08.2018