17.04.2001

Zasady już jasne, ale biurokracja większa

Rozporządzenia do ustawy o pomocy publicznej

Od czwartku, 19 kwietnia, zaczną obowiązywać rozporządzenia Rady Ministrów regulujące zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Nowe przepisy oznaczają więcej pracy dla urzędników, ale i dla tych, którzy o pomoc się starają. Pomoc to m.in. ulgi podatkowe, pożyczki lub kredyty preferencyjne, specjalne poręczenia, gwarancje, odroczenia spłat zaległego podatku, pomoc dla eksporterów. Nowe rozporządzenia dotyczą ustawy z 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, która obowiązuje od początku tego roku. (...)

Przepisy ustawy i rozporządzeń dotyczą pomocy udzielonej przedsiębiorcom w ciągu trzech ostatnich lat, której wartość przekroczyła 100 tys. euro (kwota ta nie ma znaczenia przy pomocy eksportowej i sektorowej). Pomoc, według twórców nowej ustawy, dotyczy zarówno ulg podatkowych, dokapitalizowania przedsiębiorstw, pożyczek lub kredytów preferencyjnych, specjalnych poręczeń lub gwarancji, odroczenia spłat zaległego podatku, jak i pomocy eksportowej czy pomocy dla przedsiębiorców z wybranych sektorów gospodarki. (...)

Dzięki nowej ustawie największe szanse na wsparcie państwa będą mieli przedsiębiorcy aktywni, chcący rozwijać swoje firmy. Z art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że "pomoc może być udzielana jedynie w celu wspierania nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją". Ale jest też zastrzeżenie, dzięki któremu z pomocy będzie można korzystać również przy naprawianiu szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe, a także wtedy, gdy zatrudnia się osoby niepełnosprawne. Nowe przepisy dotyczą także przedsiębiorców z najbiedniejszych regionów Polski, to znaczy takich, gdzie poziom produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca nie przekracza 75 proc. średniego poziomu PKB w całej Unii Europejskiej. Rada Ministrów ma wydać rozporządzenie, w którym wymieni obszary spełniające ten warunek. (...)

Więcej: Rzeczpospolita, 17 kwietnia 2001, "Dobra Firma"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0