Wtorek
30.08.2005
Przedstawiamy informacje o dotacjach z funduszy Phare, o które mogą się ubiegać małe i średnie przedsiębiorstwa.
 

Phare (ang. Poland and Hungary Assistance for Reconstructing of their Economies). Jest funduszem przedakcesyjnym. Jego założeniem jest przygotowanie nowych państw do członkostwa w Unii Europejskiej oraz pomoc w wyrównaniu różnic gospodarczych. To najważniejszy program bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Został utworzony w 1989 r. aby wesprzeć przemiany gospodarcze i ustrojowe w Polsce i na Węgrzech i rozszerzony na pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W 1997 r. Phare przekształcono w instrument pomocy przedakcesyjnej i skierowano do 10 państw kandydujących - Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Bułgarii oraz Słowenii.

Obecnie tylko Bułgaria i Rumunia nie są krajami członkowskimi Unii Europejskiej, jednakże w wyniku opóźnień dotyczących wdrażania poszczególnych edycji Phare, Polska może jeszcze wnioskować z niedawno uruchomionej edycji Phare 2003.

Program krajowy

Jest on realizowany na terenie całej Polski. Pomoc jest przeznaczona na inwestycje i usługi doradcze. W skład programu krajowego wchodzą następujące działania:

 1. Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie:
  • Wsparcie na doradztwo
   Dla firm, które zamierzają wprowadzić nowoczesną technologię lub linię technologiczną. Zostaną wsparte następujące działania: audyt technologiczny, plan rozwoju przedsiębiorstwa i technologii, wdrożenie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Maksymalna kwota dofinansowania poniesionych kosztów inwestycji wynosi do 50%, a kwota dotacji zawiera się w przedziale 1,5 – 10 tys euro.
   Ostatni termin składania wniosków mija 9 września 2005 r.
  • Wsparcie na inwestycje
   Dla firm, które chcą podnieść swój poziom konkurencyjności na rynku. W ramach tego programu dofinansowany może być zakup: maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, wyposażenie biurowe, wartości niematerialne i prawne (np. licencje i patenty), transport. Kwota dofinansowania zawiera się w przedziale 2 tys. – 100 tys. euro, przy czym dofinansowanie nie może przekroczyć 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji.
   Jedyny i ostatni termin minął 9 sierpnia 2005 r.
 2. Ścieżki od innowacji do biznesu:
  • Wsparcie na doradztwo
   Celem działania jest rozwój firm przez zwiększenie możliwości produkcyjnych i usługowych. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z doradztwa ekspertów w zakresie: ustalenia strategii działania, oceny rynku, znalezienia partnerów handlowych. O dotację mogą ubiegać się nie tylko firmy wprowadzające nowe technologie, ale również projekty z dziedziny: nowych materiałów, nanotechnologii, biotechnologii, chemii, technologii IT, nowych metod testowania, technologii w dziedzinie medycyny, trybologii, korozji i optyki elektronicznej. Maksymalna kwota dofinansowania poniesionych kosztów inwestycji wynosi do 50 proc., a kwota dotacji zawiera się w przedziale 3 tys. – 30 tys. euro.
   Ostatni termin składania wniosków mija 9 września 2005 r.
  • Wsparcie na inwestycje
   Celem jest wsparcie przedsiębiorstw w oparciu o rozwiązania innowacyjne. Dotacje będą obejmowały takie koszty jak: zakup nowych maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem, zakup nowego sprzętu komputerowego, zakup sprzętu biurowego, itp. Kwota dofinansowania zawiera się w przedziale 2 tys. – 100 tys. euro, przy czym nie będzie mogła przekroczyć 50% proc. poniesionych kosztów inwestycji.
   Jedyny i ostatni termin minął 10 sierpnia 2005 r.
  • Pożyczka na innowacje
   Pożyczka na wdrożenie inwestycji może być udzielona na: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegających na nabyciu uprawnień do wykorzystania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych; zakup i montaż maszyn i urządzeń; budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji. Pożyczka nie będzie mogła przekroczyć 75 proc. kosztów inwestycji oraz równowartości 500 tys. euro. Może być udzielona na okres do 6 lat.
   Wnioski przyjmowane są na bieżąco.

Program regionalny

Poszczególne działania wdrożone będą tylko w niektórych województwach. W ramach tego programu przewiduje się 3 rodzaje dotacji na usługi doradcze oraz dotacje na inwestycje:

 1. Program Rozwoju Przedsiębiorstw
  Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie usług doradczych w wysokości 50% kosztów tej usługi. Kwota dotacji zawiera się w przedziale od 500 do 5 tys. euro. Wsparcie będzie dotyczyć takich działań jak: przygotowanie planów inwestycyjnych, określenie pozycji firmy na rynku czy też tworzenie strategii rozwoju.
  Wyznaczono 5 terminów składania wniosków: 19 sierpnia, 9 września, 3 października, 21 listopada 2005 r., 16 stycznia 2006 r.
 2. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych.
  Program ten obejmie usługi doradcze takie jak: planowanie eksportu, rozwój produktów eksportowych, rozwój umiejętności związanych z marketingiem eksportowym, rozpoczęcie działań eksportowych. Dofinansowanie w tym programie to maksymalnie 50% kosztów usługi, od 500 do 10 tys. euro.
  Wyznaczono 5 terminów składania wniosków: 16 sierpnia, 2 września, 24 października, 18 listopada 2005 r., 2 stycznia 2006 r.
 3. Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw
  Wysokość dotacji to 500 – 10 tys. euro, jednocześnie wysokość wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów. Działania, które mogą być dofinansowane to: audyt technologiczny, tworzenie aplikacji dla programów informatycznych, tworzenie baz danych, lokalnych sieci, stron internetowych, identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych.
  Wyznaczono 5 terminów składania wniosków: 22 sierpnia, 12 września, 14 października, 19 grudnia 2005 r., 30 stycznia 2006 r.
 4. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
  Wysokość dotacji zawiera się w granicach 2 tys. – 50 tys. euro, jednocześnie wsparcie nie może przekroczyć 50 proc. kosztów inwestycji. Firmy mogą uzyskać zwrot części poniesionych kosztów poniesionych przede wszystkim na wymianę parku maszyn i wdrożenia nowych technologii związanych z kluczową działalnością produkcyjną i usługową firmy.
  Wyznaczono 2 terminy przyjmowania wniosków w 2005 r.: do 7 października i 9 grudnia oraz 1 termin w 2006 r. do 3 lutego.

Anna Grzegorzewska, PROFIT system


PROFIT system

POPULARNE NA FORUM

Siłownia

Osobiście postawiłem jednak na mały basen zamiast siłowni. Polecam zerknąć, znalazłem na ten temat ciekawy artykuł...

13 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

You write a great great article about business and giving great website for help in every business thank you.Thanks Subway Surfers Download

128 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2018
Społeczność Franchising.pl

Zapraszam do zapoznania się z najnowszymi ofertami bankowymi http://rafagliski.oferty-kredytowe.pl

2 wypowiedzi
ostatnia 21.09.2018
Biznes po stronie dobra

Get the assignment help Hamilton for graduate students by the expert assignment writers at Students Assignment Help. Our experts are fluent in writing assignments without...

35 wypowiedzi
ostatnia 21.09.2018
Biznes po stronie dobra

This post is not just informative but impressive also. The post is so convincing that it created an urge to choose My Assignment Help services. You can email us at...

35 wypowiedzi
ostatnia 21.09.2018
Jaką działalność otworzyć na wsi? Pomocy!!!

Biznes na wsi to spory wydatek, ale się opłaca. Musisz jednak od samego początku zminimalizować koszty (oczywiście te, które się da). Ja zamawiam online części (John...

124 wypowiedzi
ostatnia 20.09.2018
Dior, Versace, Hugo Boss, Armani, Gucci - w jednym sklepie!?

Ja myślę, że jakiś Versace sklep na zasadzie Dessale.pl będzie w porządku. Zobaczcie sobie jak to funkcjonuje :) https://www.dessale.pl/versace-collection

4 wypowiedzi
ostatnia 20.09.2018
Monitoring sklepu w niewielkiej miejscowości

W obecnych czasach monitoring jest nieodzowny , tak samo systemy alarmowe. Po prostu trzeba to mieć, bo nie znasz dnia ani godziny kiedy złodziej będzie chciał skorzystać...

67 wypowiedzi
ostatnia 19.09.2018