27.10.2005

Przedsiębiorca w przeglądarce

Dopiero od 1 stycznia 2006 r. wszystkie gminy będą miały obowiązek prowadzić ewidencję działalności gospodarczej w systemie informatycznym.

Jednak już teraz niektóre udostępniają informacje o przedsiębiorcach przez internet. Od wczoraj można w nim znaleźć informacje o warszawskich przedsiębiorcach.

Do 12 oddzielnych ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonych przez gminy, które wchodzą w skład miasta stołecznego Warszawy, wpisano ponad 400 tysięcy przedsiębiorców. Tylko ponad połowa to tzw. przedsiębiorcy czynni, którzy aktywnie prowadzą działalność gospodarczą. Informacje o nich obejmuje baza działalności gospodarczej prowadzona przez prezydenta m.st. Warszawy w internecie.

Aby skorzystać z wyszukiwarki przedsiębiorców, wystarczy wejść na stronę um.warszawa.pl. Szukając informacji, należy posługiwać się następującymi kryteriami: numer ewidencyjny, imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwa firmy, adres wykonywania działalności, przedmiot działalności.

– Aktualność przeglądarki zależy od tego, czy aktualna jest ewidencja – powiedział Gazecie Prawnej Jarosław Brysiewicz, dyrektor Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. – Wszystkie wpisy, zmiany i wykreślenia w ewidencji są natychmiast aktualizowane w wyszukiwarce on-line. Jeżeli jednak przedsiębiorca po zlikwidowaniu działalności sam nie złoży wniosku o wykreślenie go z ewidencji działalności gospodarczej, to będzie tam nadal figurował, podobnie jak w wyszukiwarce – dodał.

Informacje o przedsiębiorcach zarejestrowanych na ich terenie udostępniają w internecie również inne miasta, np. Poznań, Szczecin i Gdańsk. W Poznaniu wyszukiwarka znajduje się na stronie internetowej www.city.poznan.pl. Dostęp do informacji o konkretnym przedsiębiorcy uzyskuje się, wpisując te kryteria, które wyszczególnione są na wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – powiedział Stanisław Tamm, dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania.

Korzystanie z wyszukiwarek ułatwia też przedsiębiorcom uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji, np. w warszawskiej wyszukiwarce do wpisu każdego przedsiębiorcy dołączony jest wypełniony i prawidłowo zaadresowany wniosek o wydanie takiego zaświadczenia. Wystarczy więc, że zainteresowany go wydrukuje, naklei znaczek opłaty skarbowej za 16 zł i wyśle.

Więcej: Małgorzata Piasecka-Sobkiewcz, Gazeta Prawna, "Prawo Gospodarcze", 27 października 2005r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0