Żwawsze sądy sprzyjają przedsiębiorczości

Czwartek
10.11.2005
Jeden sędzia od pozwu do wyroku, ograniczenie odwołań i usprawnienie egzekucji - to główne wskazania poprawy sądownictwa cywilnego. Zaleca je ostatni raport Banku Światowego "Doing Business 2006".
 

Najbardziej zaawansowane w reformowaniu sądownictwa są kraje skandynawskie i bałtyckie. W efekcie nasi sąsiedzi są w pierwszej trzydziestce rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej (Litwa - 15, Estonia - 16, Łotwa - 26). Polska jest na 54. miejscu. Przed nami są też Słowacja (37), Czechy (41) i Węgry (52).

Ściąganie należności

Jeszcze gorszą pozycję zajmuje Polska, jeśli chodzi o egzekwowanie długów. Pod tym względem jesteśmy na 104. miejscu. Czas ściągnięcia zobowiązań umownych wynosi 980 dni. W Estonii wynosi on np. 150 dni.

Im mniej procedur, mniejszy koszt postępowania i krótszy czas sądowego odzyskiwania zapłaty, tym bardziej prawdopodobne, że przedsiębiorcy skorzystają z sądowej drogi rozstrzygania sporu, a co ważniejsze, że otrzymają kredyt, pożyczkę.

Co reformują na świecie

Nieraz pisaliśmy w Rz, jak kuleje w Polsce zawiadamianie o sprawie, doręczanie np. pozwu. W Kolumbii to rozwiązano: zawiadomienia dostarcza firma kurierska. Jeżeli nie można doręczyć go dłużnikowi, to po publikacji w gazecie sprawa toczy się niezależnie od tego, czy pozwany się zgłosi, czy nie. Gdy idzie o sprawne postępowanie cywilne (gospodarcze), trzy zagadnienia wysuwają się na czoło: zarządzanie sprawami sądowymi, ograniczenie apelacji i usprawnienie egzekucji.

W Polsce w sprawach cywilnych (gospodarczych) nagminnie dochodzi do zmiany sędziego. Ale jeden sędzia w procesie to tylko element systemu zarządzania sprawami sądowymi. Drugim winno być elektroniczne monitorowanie biegu spraw: od pozwu - do wyroku.

Egzekucja

Na niewiele się zdadzą jednak nawet sprawne sądy, jeśli nie będzie skutecznej egzekucji wyroków, czyli w polskich warunkach - sprawnych komorników. Zauważono w raporcie, że 5 lutego tego roku weszła w życie gruntowna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w zakresie przepisów dotyczących egzekucji. Na świecie są dwa sprawdzone modele: egzekucją zajmują się albo wyspecjalizowane urzędy (ale nie sądy) - to Skandynawia, Estonia, Łotwa, albo prywatne kancelarie komornicze - system francuski. Ten drugi przyjęto w Polsce, jednak wedle ostatniego raportu niepotrzebnie pomieszano elementy publiczne (mocny status komornika) z prywatnym statusem kancelarii. Przy kancelariach komorniczych ważną kwestią jest system wynagradzania komornika oraz konkurencja. Według raportu konkurencji w Polsce nie ma, ani cenowej, ani jakościowej.

Więcej: Marek Domagalski, "Rzeczpospolita" 10 listopada 2005r.


Rzeczpospolita

POPULARNE NA FORUM

Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018