Mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych

Środa
23.11.2005
Od 10 grudnia br. będzie można stosować mediację w sprawach cywilnych i gospodarczych. Warto będzie z niej korzystać, bo to rozwiązanie szybsze tańsze i mniej konfliktujące strony postępowania.
 

Mediacja była dotychczas dopuszczalna w postępowaniu karnym i przed sądami administracyjnymi. Teraz doczekaliśmy się mediacji w sprawach cywilnych. Oczywiście zawsze można próbować rozstrzygać takie spory polubownie, zanim sprawa trafi do sądu. Szybkość postępowania jest szczególnie ważna dla przedsiębiorców, dla których długi proces sądowy może de facto oznaczać plajtę.

W jakich sprawach

Mediacja w postępowaniu cywilnym będzie mogła być stosowana we wszelkich sprawach, w których może zostać zawarta ugoda przed sądem (ugoda jest niedozwolona m.in. w sprawach z zakresu ochrony konkurencji). Tak więc mediacja będzie mogła być stosowana zarówno w klasycznych sprawach cywilnych, dotyczących np. ochrony własności czy wykonywania umów, jak również w sprawach rodzinnych i gospodarczych. Mediacja jest zawsze dobrowolna, jednak może do niej dojść nie tylko z inicjatywy stron, ale również sądu.

Strony, które zamierzają skorzystać z mediacji, muszą zawrzeć umowę, która będzie określać w szczególności przedmiot mediacje i osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora. Strony postępowania cywilnego mogą również zostać skierowane do mediacji przez sąd – nie ma tu jednak żadnego przymusu.

Z sądu do mediatora

Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych. Nie może nim być sędzia – z wyjątkiem sędziów w stanie spoczynku. Może więc, ale nie musi, być to osoba z listy stałych mediatorów czy z ośrodka mediacyjnego. Mediacja jest prowadzona z zachowaniem poufności – mediator nie będzie mógł być przesłuchany jako świadek w postępowaniu cywilnym na okoliczność faktów, o których dowiedział się w trakcie mediacji (chyba, że obie strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy). Mediacja zostanie wszczęta w momencie doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji. Ugoda zawarta przed mediatorem podlega zatwierdzeniu przez sąd i ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Koszty mediacji

Zanim strony przystąpią do mediacji w sprawie cywilnej lub gospodarczej, będą musiały ustalić z mediatorem wysokość wynagrodzenia, chyba że zgodzi się on na darmowy przeprowadzenie mediacji. Stawka podstawowa wynagrodzenia mediatora będzie wynosić 1/4 wpisu sądowego, właściwego dla danego rodzaju spraw. Jeśli jednak mediacja dojdzie do skutku, otrzymamy zwrot sporej części kosztów sądowych. Szacuje się, że postępowanie mediacyjne bywa nawet sześciokrotnie tańsze od postępowania sądowego.

Więcej: Ewa Usowicz, Gazeta Prawna, "Prawo na co dzień", 23 listopada 2005

.
Gazeta Prawna

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Moim zdaniem warto założyć swoją firmę. Nawet jednoosobową działalność gospodarczą. Koszty nie są aż tak duże, a jak ma się coś co będzie na siebie dobrze...

89 wypowiedzi
ostatnia 22.05.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Moim zdaniem warto założyć swoją firmę. Nawet jednoosobową działalność gospodarczą. Koszty nie są aż tak duże, a jak ma się coś co będzie na siebie dobrze...

89 wypowiedzi
ostatnia 22.05.2018
Gdzie znaleźć pieniądze na własną firmę?

Środki na rozwój firmy można uzyskać m.in. w ramach pożyczek na raty https://www.netpozyczka24.pl/pozyczki-ratalne/

3 wypowiedzi
ostatnia 21.05.2018
Jak urządzić sklep, by odnieść sukces

Nie wiem czemu, ale link mi się źle dodał, więc umieszczam jeszcze raz :D [url]https://www.posiflex.com.pl/pl_gdzie-potrzebny-jest-czytnik-kodow-kreskowych,203.html[/url]

16 wypowiedzi
ostatnia 21.05.2018
Jak urządzić sklep, by odnieść sukces

Od siebie dodam, że w każdym sklepie niezbędnym narzędziem pracy jest czytnik kodów kreskowych. Dlaczego warto w niego zainwestować i gdzie jeszcze jest przydatny czytnik...

16 wypowiedzi
ostatnia 21.05.2018
Plantacja choinek: 2 metry na sprzedaż

Temat omówiony z pozoru bardzo dogłębnie, ale ... brak w nim informacji jak naprawdę odbywa się handel choinkami! Sprzedaż prowadzimy (jako plantacje choinkowe) już od...

2 wypowiedzi
ostatnia 19.05.2018
Blog poświęcony fotografii.

Zapraszamy na stronę bloga http://www.mariusz-foto.pl/, poświęconego fotografii oraz zagadnieniom z nią związanymi. Na stronie znajdują się podpowiedzi, jak walczyć z...

1 wypowiedzi
ostatnia 17.05.2018
Jak zarządzać dużą firmą?

Moim odkryciem jeśli chodzi o usprawnienie pracy w dużej firmie jest system do elektronicznego obiegu dokumentami, który pozwala na szybki dostęp każdemu pracownikowi, w...

15 wypowiedzi
ostatnia 17.05.2018