19.01.2006

Franchising usług

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów pod pojęciem "towar" rozumie także usługę.

Michał Kosiarski napisał ("Rz" z 13 stycznia, " Trudno o jednolitą cenę"), że rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. z 2002 r. nr 142, poz. 1189 ze zm.) pomija franchising usług. Podobne stanowisko prezentowali wcześniej J. Ignaczewski, A. Tusiński ("Luka w prawie czy zamierzona dyskryminacja", "Rz" z 12 września 2003 r.).

Literalnie rzecz biorąc, rozporządzenie rzeczywiście mówi wyłącznie o systemie franchisingowej dystrybucji towarów (§ 2 pkt 5). Trzeba jednak mieć na uwadze, że jest to akt wykonawczy, wydany na podstawie art. 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 244, poz. 2080), a ustawa ta pod pojęciem "towar" rozumie także usługę (art. 4 pkt 6). Definicja ta powinna być więc stosowana także na gruncie rozporządzenia, co pozwala bronić poglądu, że dotyczy ono zarówno franchisingu dystrybucyjnego, jak i usługowego.

Więcej: dr Ewa Wojtaszek-Mik, "Rzeczpospolita", 11 stycznia 2006 r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0