03.03.2006

Sieć sklepów – komu zlecić projekt?

Są trzy możliwości. Tworzymy w firmie własną komórkę projektową lub wykonanie projektu zlecamy firmie dostarczającej wyposażenie czy usługi budowlane, bądź te zadania powierzamy zewnętrznej, wyspecjalizowanej firmie projektowej.

Opinia eksperta jest przydatna już na etapie tworzenia założeń sieci i budowania w firmie działu odpowiedzialnego za rozwój sieci. Doświadczona firma projektowa potrafi wstępnie ocenić lokalizację, oszacować koszty realizacji, a także pomóc w wyborze dostawców i wykonawców. Biorąc udział w przygotowywaniu przedsięwzięcia firma projektowa poznaje markę, buduje zaufanie do siebie i może dostosować własną strukturę by zapewnić marce jak najlepszą obsługę.

Zadania firmy projektowej

Na pierwszym etapie budowy sieci sklepów zadaniem wybranej firmy jest stworzenie konceptu sklepu wyróżniającego markę i akceptowanego przez grupę docelową. Tu wymagana jest kreatywność i znajomość marki.

Drugim etapem jest przygotowanie indywidualnych standardów obsługi klienta, zarządzania informacją oraz nadzorowania realizacji sklepów. Wynajęta firma projektowa powinna zapewnić marce możliwość bieżącego śledzenia realizacji zadań projektowych i dostęp do cyklicznych raportów.

Trzeci etap to projektowanie sklepów uruchamianych w ramach sieci. Sprawnie prowadzona obsługa projektowa inwestycji jest jednym z czynników decydujących o przewadze marki. Dobry projekt generuje oszczędności i skraca czas potrzebny na realizację inwestycji. Na tym etapie budowania sieci firma projektowa wspiera markę w kontaktach z dostawcami i producentami wyposażenia oraz wykonawcami prac budowlano-instalacyjnych, a także reprezentuje markę i biorcę licencji przed centrami handlowymi wynajmującymi marce powierzchnię handlową.

Kryteria wyboru

Budowanie we własnej firmie komórki projektowej ogranicza pole widzenia. Własny dział po jakimś czasie okopuje się na z góry upatrzonych pozycjach i nie podąża za dynamicznie zmieniającym się rynkiem. Nie ma również doświadczeń spoza własnej branży. Za to generuje znaczne koszty stałe.

Inwestor zamawiający usługi projektowe w firmie wykonawczej posiadającej własne biuro projektów lub zlecającej takie usługi na zewnątrz, może liczyć na darmowy projekt. Jednak musi się liczyć ze stronniczymi wyborami dokonywanymi na etapie projektowania. Nie ma nic za darmo.

Wyspecjalizowana firma projektowa może spojrzeć na markę z zewnątrz i wyrazić krytyczną opinię. Najczęściej posiada również cenne doświadczenia w projektowaniu dla innych branż handlu. Dąży do wyróżnienia swojego konceptu i nie stosuje zużytych środków wyrazu.

Kluczowa rola firmy projektowej w budowaniu sieci sklepów wymaga pełnego zaufania ze strony inwestora. Zaufanie powinno być podbudowane udzieloną przez firmę gwarancją lojalności wobec marki oraz niezależności wobec dostawców, wykonawców i producentów. Firma projektowa dokonując wyborów wpływających bezpośrednio na sukces i rentowność przedsięwzięcia, nie może reprezentować interesów innych niż interes marki.

Info: Kontekst