01.05.2001

Zmiany w kodeksie pracy

Pięciodniowy tydzień pracy i urlop macierzyński dla ojca

Dnia 25 kwietnia 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie kodeksu pracy. Zmiany dotyczą m.in. zasad przyznawania urlopu macierzyńskiego. Zgodnie ze zmienionym kodeksem pracy urlop macierzyński przysługujący dotychczas wyłącznie matce dziecka będzie mógł w części wykorzystać ojciec dziecka. Kodeks pracy przewiduje, iż urlop macierzyński w wymiarze 26 tygodni po urodzeniu jednego dziecka i 39 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci, przysługuje kobiecie wychowującej dziecko. Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, kobiety będą mogły skrócić przysługujący im urlop macierzyński do 16 tygodni, a pozostałą część, tj. 10 tygodni, będą mogli wykorzystać ojcowie. Zmiana ta jest efektem odrzucenia poprawki Senatu, który wcześniej nie zgodził się na takie rozwiązanie.

Uchwalona ustawa wejdzie w życie, jeżeli Prezydent ją podpisze.

Jednocześnie warto przypomnieć, że od wtorku, 1 maja obowiązują nowe przepisy dotyczące czasu pracy. Obowiązywać będzie wprawdzie nadal 42-godzinny tydzień pracy, ale będzie on pięciodniowy. Od pracodawcy zależy, które dni w tygodniu (za wyjątkiem niedzieli) uzna za robocze. Takie postanowienie powinno się znaleźć w regulaminie pracy.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0