01.05.2001

Zakaz konkurencji

Orzecznictwo sądowe w sprawie prawa pracy

Uchwała Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego (III ZP 7/01), omówienie w Rzeczpospolitej z dnia 18.04.2001 r.

Sentencja: Mimo niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania wynikającego z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy umowa ta nadal obowiązuje do upływu terminu, na jaki została zawarta. Pracownika przestaje natomiast wiązać ustalony nią zakaz.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0