24.04.2001

Z budżetu do firm

Przedsiębiorczość – Zasady dofinansowywania małych i średnich

Ustalone zostały zasady, według których przyznawana będzie w tym roku z budżetu pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. W 2001 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie miała do rozdysponowania na ten cel około 64 mln zł. (...)

Przedsiębiorcy mają szansę na zwrot 60 proc. wydatków, jakie przeznaczą na doszkolenie (uczestnictwo w kursach zawodowych, studiach podyplomowych). Będą mieli też prawo do dofinansowania w wysokości 60 proc. kosztów wymaganych do wdrożenia międzynarodowych norm ISO. Ta pomoc nie będzie mogła przekroczyć 20 tys. zł dla właściciela małej firmy i 25 tys. zł dla średniej. Przewidziano również wsparcie finansowe samego audytu certyfikacyjnego (ostatecznego, po którym przedsiębiorca może otrzymać certyfikat) w wysokości 60 proc. wymaganych kosztów oraz limity tej pomocy - 6 tys. zł dla właścicieli małych firm oraz 12 tys. zł dla posiadaczy większych przedsiębiorstw. W przypadku, gdy biznesmeni będą wdrażać kilka norm jednocześnie, wtedy limity zostaną podwyższone o 50 proc. (...)

Więcej: Rzeczpospolita 24 kwietnia 2001, "Ekonomia i rynek"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0