08.05.2001

Co, komu i ile

Zasady dofinansowywania małych i średnich

Prawdopodobnie w maju rozpocznie się finansowa pomoc z budżetu państwa dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. (...) W 2001 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie miała do rozdysponowania na ten cel około 64 mln zł. Zgodnie z ustalonymi zasadami dofinansowania, przedsiębiorcy mają szansę na zwrot 60 proc. wydatków, jakie przeznaczą na doszkolenie (uczestnictwo w kursach zawodowych, studiach podyplomowych). Biznesmeni będą mieli prawo do dofinansowania w wysokości 60 proc. kosztów wymaganych do wdrożenia międzynarodowych norm ISO. Ta pomoc nie będzie mogła przekroczyć 20 tys. zł dla właściciela małej firmy i 25 tys. zł - średniej. Przewidziano również wsparcie finansowe samego audytu certyfikacyjnego w wysokości 60 proc. wymaganych kosztów oraz limity tej pomocy - 6 tys. zł dla właścicieli małych firm oraz 12 tys. zł dla posiadaczy większych przedsiębiorstw. W przypadku gdy biznesmeni będą jednocześnie wdrażać kilka norm, limity zostaną podwyższone o 50 proc. (...)

Część programów realizowanych przez PARP będzie kontynuacją zeszłorocznych. Za publiczne środki agencja będzie ułatwiać zdobywanie certyfikatów, atestów obowiązujących na świecie. Dofinansowanie będzie przysługiwać także za pomoc specjalistów w przygotowaniu biznesplanu, opracowaniu wniosków kredytowych lub planów naprawczych czy marketingowych firmy. (...)

Więcej: Rzeczpospolita, 8 maja 2001, "Dobra firma"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0