27.11.2006

Złap dotację na Gwiazdkę 2006

Jeśli chcesz zdobyć dofinansowanie na doradztwo, skorzystaj z ostatniej w tym roku puli środków unijnych z Działania 2.1 SPO WKP.

Jeszcze w tym roku mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji unijnych w ramach Działania 2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw". Program umożliwia rozwój firmy poprzez dostęp do specjalistycznych usług doradczych.

Termin składania wniosków mija 8 grudnia o godz. 15.00. Wcześniejsze terminy – w październiku i listopadzie zostały odwołane z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na pule w tych miesiącach. Przedsiębiorcy składają wnioski w Regionalnych Instytucjach Finansujących. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

(kiw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Kinga Wojciechowska

doradca we franczyzie
Napisz do autora