Poniedziałek
01.01.2001
Umowa renty
 

Repertorium A nr ___/__

AKT NOTARIALNY

Dnia ___ roku ___ (___) przed notariuszem ___, prowadzącym Kancelarię Notarialną w ___ stawił/a się:
____, syn/córka ___ zamieszkały/a w ___, przy ulicy ___, legitymujący/a się dowodem osobistym ___.

Tożsamość stawającego notariusz ustalił/a na podstawie okazanych przy akcie dowodu osobistego, którego serię i numer wpisano przy nazwisku.

OFERTA RENTY
(bez wynagrodzenia)

§1
 1. ___ zobowiązuje się względem ___, zamieszkałego/ej w ___ , przy ulicy ___ do świadczeń okresowych w pieniądzu, polegających na tym, że będzie on/ona wypłacał/a rentę ___, w okresie od ___ do ___, przy czym renta płatna będzie w następujących terminach i kwotach, a mianowicie:
  1. do ___ - kwotę ___
  2. do ___ - kwotę ___
 2. Powyższa renta świadczona będzie bez wynagrodzenia.
 3. Przyjęcie oferty winno nastąpić najpóźniej w dniu spełnienia pierwszego świadczenia.
§2

Niniejsza oferta renty bez wynagrodzenia (nieodpłatnej) nie jest przedmiotem opłaty skarbowej ani też podatku od darowizny, natomiast po stronie osoby otrzymującej rentę rodzi obowiązek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

§3

Dla celów pobrania opłat z niniejszego aktu strony określiły wartość przedmiotu niniejszej umowy na łączną kwotę złotych ___

§4

Koszty aktu ponosi stawający.

§5

Pobrano:

 • taksy notarialnej (§§ 2 i 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku, Dz.U. Nr 33, poz. 146) - ___ zł
 • podatku od towarów i usług nie pobrano na podstawie § 74 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 roku (Dz.U. Nr 154 poz. 797)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjmuję ofertę renty złożoną dnia ___ przez ___ przed notariuszem ___.
Jednocześnie oświadczam, że otrzymałam kwotę złotych ___ (słownie: ___) stanowiącą I ratę renty.

Data i miejsce


Podpis

Komentarz:

 1. Umowa renty jest zawierana zazwyczaj pomiędzy osobami fizycznymi.
 2. Wzór umowy renty został przygotowany w formie projektu aktu notarialnego ze względu na praktykę organów skarbowych w tym zakresie.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

84 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

84 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Sklep zoologiczny

Co do samych sklepów zoologicznych to niewątpliwie jest ich bardzo dużo w sieci , ja jednak już od dawna korzystam z oferty tego https://www.krakvet.pl/ . Większość...

21 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Co się dzieje w przypadku gdy kursy bhp się nie odbędą? Wydaje mi się, że wtedy kary są bardzo wysokie.

22 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Finansowanie reklamy we franczyzie

Podstawowym źródłem finansowania działań marketingowych we franczyzie są środki pieniężne zebrane z wpłat na wspólny fundusz przeznaczony na ten cel. Jednakże w...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

84 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018