Umowa spółki cywilnej - komentarz

Poniedziałek
01.01.2001
Umowa spółki cywilnej - komentarz
 

Komentarz:

Ad. § 1:

Zgodnie z art. 860 kc w umowie spółki należy wskazać cel gospodarczy, w jakim utworzono spółkę (np. prowadzenie działalności gospodarczej), a także sposób działania mający ten cel urzeczywistnić.

Ad. § 2:

Nazwa spółki cywilnej powinna zawierać nazwiska wszystkich wspólników wraz z co najmniej pierwszymi literami ich imion, zwięzłe określenie rodzaju prowadzonej działalności (np. handel) oraz dodatek określający formę prawną ("spółka cywilna" lub "s.c.").

Ad. § 4:

Zgodnie z art. 861 k.c. wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Jeśli nie określono w umowie wkładu poszczególnych wspólników, domniemywa się że mają one jednakową wartość.

Ad. § 7:

Spółka cywilna może być utworzona na czas oznaczony (np. do czasu zrealizowania celu gospodarczego) lub nieoznaczony.

Ad. § 9:

Zgodnie z art. 866 k.c. w braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik będzie umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

Ad. § 13:

Zgodnie z art. 867 kc jeżeli w umowie spółki nie zostanie ustalony stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach, każdy wspólnik jest uprawniony do równego w nich udziału, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Umowa spółki może zwalniać niektórych wspólników od udziału w stratach, nie może natomiast wyłączyć od udziału w zyskach. Jeśli umowa spółki nie ustali udziału wspólników w stratach, udział ten będzie taki jak udział wspólników w zyskach (§2 art. 867 kc).

Ad. § 16:

Zgodnie z § 2 art. 869 kc z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony, a zastrzeżenie przeciwne w umowie spółki jest nieważne.

Ad. § 17:

Zgodnie z art. 872 kc można zastrzec w umowie spółki, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce.

  1. Regulację prawną umowy spółki cywilnej zawierają przepisy art. 860/875 kodeksu cywilnego. Powstaje ona poprzez zawarcie umowy przez co najmniej dwóch wspólników. Zgodnie z art. 860 kc przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.
  2. Stosownie do art. 863 kc wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.
  3. Za zobowiązania spółki cywilnej odpowiadają wspólnicy solidarnie całym swym majątkiem (art. 864 kc).
  4. Z ważnych powodów każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd.
  5. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Posiada natomiast zdolność sądową w postępowaniu w sprawach gospodarczych oraz jako zakład pracy w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto spółka cywilna posiada zdolność upadłościową i układową.
<--WSTECZ

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy
/1/
ZOBACZ WIĘCEJ

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018