Uwagi do wzorów umów

Poniedziałek
01.01.2001
Uwagi do wzorów umów
 

Strony umowy - jeżeli są przedsiębiorcami - powinny zostać opisane w części wstępnej według następujących zasad:

  • jeżeli stroną umowy jest przedsiębiorca - osoba fizyczna wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, należy wskazać jej imię, nazwisko, adres, organ prowadzący ewidencję działalności gospodarczej, ewentualnie stosowny numer. Umowę powinien zawierać sam przedsiębiorca, jeżeli czynność tę wykonuje inna osoba, powinna ona posiadać pełnomocnictwo;
  • jeżeli stroną umowy jest spółka cywilna - nazwę tej spółki, jej adres oraz organ prowadzący ewidencję działalności gospodarczej, ewentualnie stosowny numer; dla sprawnego prowadzenia późniejszej egzekucji warto wskazać imiona, nazwiska i adresy wszystkich wspólników. Aby ocenić, czy wspólnik reprezentujący spółkę ma do tego prawo warto jest zapoznać się z treścią umowy spółki. Jeżeli z jej treści nie wynika nic innego - do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy wspólnik w takim zakresie, w jakim ma prawo prowadzenia jej spraw (art. 866 kc), a zatem - o ile zawarcie umowy nie jest czynnością nadzwyczajną (tzw. czynnością przekraczającą zwykły zarząd) - każdy wspólnik może ją w imieniu spółki zawrzeć;
  • jeżeli stroną umowy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zgodnie z normą art. 1991 kh wskazać należy: firmę (nazwę spółki), siedzibę, adres spółki, nazwę sądu, w którym jest zarejestrowana oraz jej numer w rejestrze handlowym (tzw. numer RHB), wysokość kapitału zakładowego i skład zarządu. Umowę w imieniu spółki z o.o. powinny zawierać osoby uprawnione do jej reprezentowania. Sposób reprezentacji jest opisany w odpisie z rejestru handlowego. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika nic innego do składania oświadczeń w imieniu spółki z o.o. upoważnieni są dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu wraz z prokurentem albo sam prokurent - jeżeli prokura jest samoistna (art. 199 § 1 i art. 199 § 3 kh);
  • jeżeli stroną umowy jest spółka akcyjna - zgodnie z normą art. 3701 kh należy wskazać jej firmę, siedzibę, adres, nazwę sądu, w którym jest zarejestrowana oraz numer w rejestrze handlowym, wysokość kapitału akcyjnego subskrybowanego i wpłaconego oraz skład zarządu. Umowę w imieniu spółki akcyjnej powinny zawierać osoby uprawnione do jej reprezentowania. Sposób reprezentacji jest opisany w odpisie z rejestru handlowego. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika nic innego do składania oświadczeń w imieniu spółki z o.o. upoważnieni są dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu wraz z prokurentem albo sam prokurent - jeżeli prokura jest samoistna (art. 370 § 1 i art. 370 § 3 kh).

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

It is important to understand that, in many cases, puppy mills aren't unlawful. In maximum states, a breeding kennel can legally hold dozens, even hundreds, of puppies in cages...

97 wypowiedzi
ostatnia 22.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

97 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018