07.06.2001

Jak traktować spółki jawne i partnerskie

Możliwa kolejna nowelizacja ustawy

Nowelizowana niedawno ustawa o rachunkowości może zostać ponownie zmieniona. Posłowie chcą zwolnić z obowiązku prowadzenia ksiąg spółki jawne i partnerskie, które nie osiągnęły 800 tys. euro przychodów netto.

"Obecna ustawa jest niezła, choć nie idealna. Będziemy opierać się próbom jej szybkiej nowelizacji" - powiedział Rafał Zagórny, wiceminister finansów podczas seminarium zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Zdaniem ministra, na nowelizację przyjdzie czas po dwóch latach, gdy zbadane zostaną wszystkie błędy - tak jak w obecnie zmienianym prawie bankowym.

(...) Byłaby to nowelizacja według poselskiego projektu, zwalniającego z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki jawne i partnerskie, które nie osiągnęły 800 tys. euro przychodu netto. Podczas prac sejmowych resort finansów będzie dążył do objęcia takich podmiotów obowiązkiem prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Konieczna też będzie nowelizacja odpowiednich fragmentów kodeksu spółek handlowych, nakładająca na nie obecnie obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych. (...)

Wiecej: Rzeczpospolita, 7 czerwca 2001, "Ekonomia i rynek"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0