13.05.2008

Skarbówka musi wiedzieć!

O wszelkich zmianach – nazwiska, adresu, numeru konta czy dowodu tożsamości - należy w ciągu 30 dni poinformować urząd skarbowy. Inaczej fiskus może ukarać grzywną.

Zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (DzU z 2004 r., nr 269, poz. 2681 ze zm.) podatnicy mają obowiązek aktualizować dane osobowe, które wcześniej podali w urzędzie skarbowym. W tym celu osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w ciągu 30 dni od zmiany danych muszą złożyć NIP-3. Osoby prowadzące działalność będące płatnikami VAT mają na to tylko 14 dni.

Aktualizować należy wszelkie dane, które podaliśmy wcześniej w urzędzie, a więc zmianę numeru PESEL, nazwiska i imienia, imion rodziców, daty i miejsca urodzenia, płci, a także rodzaju dokumentu stwierdzającego tożsamość, serii i numeru dowodu osobistego czy obywatelstwa. Urząd musi wiedzieć również o uzyskanych za granicą numerach identyfikacyjnych, zmianie adresu zamieszkania czy zameldowania oraz numerze rachunku bankowego. Vatowcy muszą informować także o kontach bankowych firmy i miejscu przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli.

Za niedopełnienie obowiązku poinformowana urzędu o zmianie danych można zostać ukaranym grzywną w wys. do 2252 zł. Urząd powinien uwzględnić indywidualną sytuację podatnika. Jeśli mandat nie zostanie opłacony, należy liczyć się z tym, ze sprawa trafi do sądu, który może znacznie zwiększyć kwotę grzywny bo aż do 22 520 zł. Kary można uniknąć, korzystając z instytucji czynnego żalu. Wraz z opóźnionym dokumentem trzeba przyznać się do błędu.

(agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Agnieszka Turska

dziennikarz
Napisz do autora