20.06.2001

Lepiej polubownie

Inspektorzy handlowi u przedsiębiorców

Konsumenci odzyskali w minionym roku około 810 tysięcy złotych od przedsiębiorców w sprawach przed polubownymi sądami konsumenckimi. Z kolei Inspekcja Handlowa w 2000 r. skontrolowała ponad 30 tysięcy firm, a winni naruszeń musieli zapłacić grzywny w wysokości 565 tysięcy złotych. Takie m.in. informacje przedłożyła sejmowej Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów Inspekcja Handlowa. (...)/P>

Inspektorzy Inspekcji Handlowej skontrolowali producentów, importerów, handlowców z każdej branży oraz świadczących usługi, w tym gastronomiczne. W 2000 r. przebadali blisko 600 tys. partii wyrobów, z czego zakwestionowali 15,8 proc. Najczęściej przedsiębiorcy oferowali produkty o zaniżonej jakości, nieprawidłowo oznakowane, nie trzymające wagi podanej na opakowaniu, przeterminowane, nie oznaczone wymaganym znakiem bezpieczeństwa. Do kolegiów ds. wykroczeń inspektorzy skierowali prawie 2 tys. wniosków przeciwko firmom, które naruszyły prawo. Sami nałożyli ponad 19 tys. mandatów, łącznie na prawie 2 mln zł.

Spory, jakie trafiły do stałych polubownych sądów konsumenckich, w 90 proc. dotyczyły umów sprzedaży. Średnio rozpatrywane były w ciągu 33 dni. Wiele z nich zakończyło się ugodą. "Przedsiębiorcy coraz częściej godzą się na zapis na sąd polubowny. Postępowanie jest bowiem wtedy znacznie tańsze i trwa zdecydowanie krócej niż w sądzie powszechnym. Korzyści z tego mają obie strony: przedsiębiorcy i konsumenci" - podkreślił Andrzej Królikowski, główny inspektor Inspekcji Handlowej.

Więcej: Rzeczpospolita, 20 czerwca 2001, "Prawo co dnia"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0