02.01.2001

Kto i kiedy musi się zarejestrować

Kodeks Spółek Handlowych – terminarz dla przedsiębiorcy

Ogromne zainteresowanie sprawami przekształcenia spółek cywilnych sprawia, że wyjaśniamy, na prośbę czytelników, kto, kiedy i w jakim rejestrze musi zewidencjonować swoja działalność.

(...) Przypominamy, że zgodnie z art. 7 prawa działalności gospodarczej, od nowego roku każdy przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Chodzi tu o Krajowy Rejestr Sądowy, ale przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi będą jeszcze przez rok – jak postanowił parlament – ewidencjonować swoją działalność w gminach, a nie w sądach. (...)

Rzeczpospolita, 18/12/2000, dodatek "Małe i średnie przedsiębiorstwa"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0