15.07.2001

Sądownictwo polubowne

Orzecznictwo sądowe

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2001 r., omówione w Rzeczpospolitej z dnia 12.07.2001 r., sentencja: Umowna klauzula, poddająca spory wynikłe na tle kontraktu sądowi polubownemu, musi być konkretna i jednoznaczna. Nie może ograniczać kompetencji sądu arbitrażowego do doprowadzenia stron do ugody.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0