12.08.2008

Dane bez ochrony

Firmy nie chronią dostatecznie danych. Często bagatelizują bezpieczeństwo i ochronę informacji, nie stosują skutecznych procedur i nie szkolą pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Jak zauważają specjaliści z Deloitte, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa informacji powinno być dla każdej firmy ważnym elementem bieżącej działalności, a dostępne w tym zakresie narzędzia muszą być wykorzystywane częściej. Jednym z istotniejszych elementów zwiększających bezpieczeństwo informacji są niezależne okresowe audyty bezpieczeństwa, dokonywanie analizy ryzyka, a także szkolenia w zakresie budowania świadomości w obszarze bezpieczeństwa informacji.

Brak także okresowych i niezależnych przeglądów bezpieczeństwa informacji - oceniają eksperci działu zarządzania ryzykiem firmy doradczej Deloitte. To wszystko przyczynia się do wymiernych strat dla wielu firm, które niejednokrotnie mogą być trudne do naprawienia.
- Informacja jest aktywem, które podobnie jak inne ważne aktywa biznesowe, ma dla instytucji wartość i dlatego zaleca się jej odpowiednią ochronę - mówi Jakub Bojanowski, partner w dziale zarządzania ryzykiem firmy doradczej Deloitte. - Niestety często widzimy, że firmy nie przywiązują dostatecznej wagi do zrozumienia zagrożeń płynących z niedostatecznej ochrony informacji.

Konsekwencje braku należytej ochrony informacji mogą być dla firm bardzo dotkliwe. Obok utraty zaufania klientów i kontrahentów, firmy narażone są także na straty finansowe, a niekiedy nawet na odpowiedzialność prawną z tytułu nienależytej ochrony danych. Eksperci Deloitte dostrzegają, że firmy coraz częściej zaczynają interesować się kwestiami bezpieczeństwa i ochrony danych. Coraz częściej korzystają z eksperckiej wiedzy niezależnych firm specjalizujących się w doradztwie w zakresie bezpieczeństwa informacji. Bezpieczeństwo informacji zaczyna być postrzegane nie tylko przez pryzmat rozwiązań technologicznych ale również poprzez elementy organizacyjne i metodyczne.
- Trzeba pamiętać o tym, że zarządzanie bezpieczeństwem informacji sprowadza się do umiejętnego zarządzania ludźmi. Technologia może jedynie wspierać ten proces - dodaje Lechosław Nowak, menedżer w firmie doradczej Deloitte.

(agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

7

Agnieszka Turska

dziennikarz
Napisz do autora