18.07.2001

Prawo pracy

Orzecznictwo sądowe

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1999 r., omówiony w Rzeczpospolitej z dnia 12.07.2001 r., sygn. I PKN 455/99, opublikowany w OSNAP 2001/10/338, sentencja: Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na czas nie określony w miesiąc po jej zawarciu i z powołaniem się na konieczność oszczędności finansowych, pomimo że okoliczności mające je uzasadniać były znane pracodawcy już w chwili zawarcia umowy, stanowi nadużycie prawa (art. 8 KP), w szczególności, gdy pracownik uprzednio był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony i nienagannie wywiązywał się z ciążących na nim obowiązków.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1999 r., sygn. I PKN 114/99, opublikowany w OSP z 2001, nr 6, poz. 98, sentencja: Pracodawca nie może zastosować kary porządkowej bez uprzedniego wysłuchania pracownika, chyba że ten zrezygnował ze stworzonej mu możliwości ustnego złożenia wyjaśnień bądź wybrał pisemną formę ich wyrażenia.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0