Upomnienie - tak, nagana – nie

Środa
18.07.2001
Reforma prawa pracy
 
Usamodzielnienie sądów pracy, przeobrażenie stale działających komisji pojednawczych w ciała zwoływane doraźnie dla rozwiązania konkretnego sporu oraz wykreślenie nagany z katalogu kar porządkowych - to główne postulaty zgłoszone podczas ostatniego posiedzenia Komisji Reformy Prawa Pracy.

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej pracownicy nie mogą pracować dłużej niż 48 godzin tygodniowo, ale w ciągu doby mają gwarantowany obowiązkowy 11-godzinny odpoczynek. Tymczasem polskie normy są korzystniejsze dla zatrudnionych. (...) "Uważamy, że należy zachować nasze bardziej liberalne standardy" - mówi prof. Tadeusz Zieliński, przewodniczący Komisji.

Członkowie Komisji sugerują także, aby - skoro w licznych projektach nowelizacyjnych planuje się skreślić maksymalną dopuszczalną liczbę godzin nadliczbowych - utrzymać dotychczasowe stawki dodatków za nie. (...) Rozważano także potrzebę i przyszłe zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników. Zdaniem niektórych stała się ona anachronizmem. Przeważyło jednak stanowisko, że powinna pozostać, acz w okrojonej formie. (...)

Wiecej: Rzeczpospolita, 10 lipca 2001, "Prawo co dnia"
Rzeczpospolita

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018