18.07.2001

Upomnienie - tak, nagana – nie

Reforma prawa pracy

Usamodzielnienie sądów pracy, przeobrażenie stale działających komisji pojednawczych w ciała zwoływane doraźnie dla rozwiązania konkretnego sporu oraz wykreślenie nagany z katalogu kar porządkowych - to główne postulaty zgłoszone podczas ostatniego posiedzenia Komisji Reformy Prawa Pracy.

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej pracownicy nie mogą pracować dłużej niż 48 godzin tygodniowo, ale w ciągu doby mają gwarantowany obowiązkowy 11-godzinny odpoczynek. Tymczasem polskie normy są korzystniejsze dla zatrudnionych. (...) "Uważamy, że należy zachować nasze bardziej liberalne standardy" - mówi prof. Tadeusz Zieliński, przewodniczący Komisji.

Członkowie Komisji sugerują także, aby - skoro w licznych projektach nowelizacyjnych planuje się skreślić maksymalną dopuszczalną liczbę godzin nadliczbowych - utrzymać dotychczasowe stawki dodatków za nie. (...) Rozważano także potrzebę i przyszłe zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników. Zdaniem niektórych stała się ona anachronizmem. Przeważyło jednak stanowisko, że powinna pozostać, acz w okrojonej formie. (...)

Wiecej: Rzeczpospolita, 10 lipca 2001, "Prawo co dnia"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0