29.09.2008

Koniec z utratą koncesji dla restauratorów

Ministerstwo Gospodarki chce złagodzić przepisy dotyczące zasad odbierania koncesji na sprzedaż alkoholu.

Utrata koncesji zezwalającej na sprzedaż alkoholu to dla właściciela olbrzymia strata. Konsekwencją jednodniowego spóźnienia w terminowym dokonaniu wpłaty do gminy jest odebranie licencji. O wydanie kolejnej koncesji starać się można dopiero po upłynięciu sześciu miesięcy, od odebrania poprzedniej.

Jak informują urzędnicy, pozwolenie na sprzedaż alkoholu tracą głównie osoby, które nieświadomie przekroczyły ustawowy termin opłacenia którejś z trzech rat (31 stycznia, 31 maja, 30 września). Tak rygorystyczne restrykcje mają zostać wkrótce złagodzone. Nie jest jeszcze znana forma nowych sankcji, jednak pewne jest to, że Ministerstwo Gospodarki nie chce odbierać koncesji spóźnialskim.

Takie rozwiązanie to dla restauratorów dobra wiadomość. Zmiany te jednak muszą zostać wprowadzone nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sceptyczniej do sprawy podchodzi Polska Agencja Rozwoju Problemów Alkoholowych, która obawia się, że opłaty mogą być wnoszone z kilkuletnim opóźnieniem.

(dw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0