23.10.2008

Londyn i Paryż dla przedsiębiorców

Londyn i Paryż to najlepsze miasta w Europie, w których warto ulokować działalność gospodarczą, wynika z raportu European Cities Monitor (ECM), opublikowanego przez firmę Cushman & Wakefield. Warszawa znalazła się na 24 miejscu.

- Czynnikiem, który według mnie wpływa na pozycję Warszawy w drugiej dziesiątce najważniejszych miast Europy, jest fakt, iż nadal niewielu biznesmenów zna naszą stolicę – mówi Marek Noetzel z polskiego oddziału Cushman & Wakefield. - Tylko 23 proc. ankietowanych odpowiedziało, że zna Warszawę, to mniej niż naszą najbliższą konkurencję - Pragę, którą zna 34 proc. szefów zachodnich firm.

Warszawa zajmuje za to wysokie miejsca w rankingu pod względem niskich kosztów zatrudnienia pracowników (1 pozycja), klimatu biznesowego tworzonego przez rząd (2 pozycja), wartości powierzchni biurowej w stosunku do jej standardu (5 pozycja) oraz jej dostępności (11 pozycja). Miasto jest także wysoko oceniane pod względem łatwego dostępu do rynku (15 pozycja). Warszawa jest także w czołówce (3 pozycja po Moskwie i Pradze) najczęściej wymienianych miast Europy, które mogą oczekiwać największego napływu zagranicznych firm w ciągu najbliższych 5 lat. 8 proc. ankietowanych (czyli 40 firm) zauważyło działania Warszawy w celu poprawienia wizerunku jako lokalizacji dla biznesu.

Badanie European Cities Monitor oparte jest na wywiadach z kadrą menedżerską i członkami zarządów odpowiedzialnych za lokalizację 500 najlepszych firm europejskich. Dodatkowo przeprowadzano analizę 34 miast pod względem m.in. takich kryteriów jak połączenia transportowe, jakość usług telekomunikacyjnych, łatwość dostępu do rynków, dostępność wykwalifikowanej kadry, koszty najmu powierzchni biurowej oraz jakość życia.

- Londyn, Paryż oraz Frankfurt tworzą grupę najważniejszych miast pod względem biznesowym i jest mało prawdopodobne, żeby ich pozycja została zagrożona w najbliższej przyszłości – mówi Elaine Rossall, szef działu badań i doradztwa w zakresie powierzchni biznesowych firmy Cushman & Wakefield.

Zdaniem ankietowanych najważniejszymi czynnikami, które mogą wpłynąć na działalność biznesową firm w najbliższych dziesięciu latach są obawy dotyczące wyników europejskiej gospodarki oraz rozwój Europy Środkowej i Wschodniej. W ostatnich dwunastu miesiącach ponad jedna piąta firm zdecydowała się na outsourcing swojej działalności za granicę, najchętniej wybierając kraje, będące nowymi członkami UE. Drugim atrakcyjnym rejonem pod tym względem są Indie.

Miejsce Warszawy w rankingu badanych miast
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Najlepsze miasta Europy na ulokowanie dziś działalności gospodarczej 25 26 23 27 26 22 20 20 18 19 24
Łatwy dostęp do rynków 13 15 14 17 25 18 18 18 19 17 15
Dostępność wykwalifikowanych pracowników 5* 9* 24 28 19 26 16 14 17 21 25
Międzynarodowe połączenia transportowe 25 22 23 29 25 26 24 25 23 28 29
Telekomunikacja 27 28 28 28 27 25 26 26 29 30 31
Koszty zatrudnienia pracowników 5* 9* 2 4 2 1 1 1 1 2 1
Klimat tworzony przez rząd 8 10 11 13 9 5 3 4 4 3 2
Wartość powierzchni biurowej w stosunku do jej standardu 11 11 11 8 4 7 1 2 1 1 5
Dostępność powierzchni biurowej 29 16 12 8 13 10 8 10 7 5 11
Różnorodność językowa 27 26 22 26 24 22 21 23 18 18 20
Transport wewnątrz miasta 24 25 24 26 29 28 27 27 28 24 30
Jakość życia 27 29 29 ## 29 29 29 29 33 31 32
Niski poziom zanieczyszczenia środowiska 26 23 26 28 30 27 27 25 26 25 32

Ekspansja firm w ciągu następnych 5 lat - Warszawa na trzecim miejscu (28 ankietowanych firm wybrało Warszawę) - dane za 2008 r.

Źródło: Cushman & Wakefield

* w badaniu w 1998 i 1999 była to jedna kategoria - Dostępność wykwalifikowanych pracowników i koszty zatrudnienia pracowników
** w badaniu w 2006 i 2007 brały udział 33 miasta
*** w badaniu w 2008 brały udział 34 miasta

(agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Agnieszka Turska

dziennikarz
Napisz do autora