Sprawozdania z otrzymanej pomocy

Środa
01.08.2001
Nowe przepisy
 
Rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorców zobowiązanych do składania organowi dozorującemu sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy oraz ustalenia zakresu obowiązków związanych ze składaniem takich sprawozdań.

Dnia 21 lipca 2001 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie określenia przedsiębiorców zobowiązanych do składania organowi nadzorującemu sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy oraz ustalenia zakresu obowiązków związanych ze składaniem takich sprawozdań (Dz. U. nr 69, poz. 718). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy z 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Zgodnie z przepisami rozporządzenia obowiązek składania sprawozdań dotyczy przedsiębiorców prowadzących:

 • działalność gospodarczą w zakresie:
  1. kopalnictwa surowców siarkonośnych (chodzi o działalność gospodarczą oznaczoną, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - PKD, jako sekcja C podklasa 14.30. B),
  2. transportu lądowego (PKD: sekcja I grupa 60.1 i 60.2),
  3. transportu lotniczego (PKD: sekcja I grupa 62.1 i 62.2),
  4. usług pocztowych i telekomunikacyjnych (PKD: sekcja I dział 64),
  5. pośrednictwa finansowego (PKD: sekcja J),
  6. włókiennictwa (PKD: DB dział 17),
 • działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych na podstawie zezwoleń wydanych z upoważnienia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • zakłady pracy chronionej (bez względu na rodzaj prowadzonej działalności).

Sprawozdania powinny zawierać szczegółowe informacje o przedsiębiorcy, np. czy jest mały lub średni; o jego rachunku zysków i strat; strukturze produkcji; zobowiązaniach; głównych wierzycielach. Przedsiębiorcy zobowiązani też są do podania podstawy prawnej udzielonej pomocy, np. pomoc na podstawie ustawy, decyzji, uchwały, umowy oraz informacji o formie pomocy, np. forma dotacji, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, zwolnienia z podatku lub odliczenia od podatku. W sprawozdaniu należy również podać, na co była przeznaczona pomoc (np. na wspieranie prac badawczo-rozwojowych, utrzymanie poziomu zatrudnienia lub tworzenie nowych miejsc pracy, ochronę środowiska). W sprawozdaniu należy również podać ocenę stopnia realizacji założonego przeznaczenia oraz efektywności przyznanej pomocy publicznej.

Sprawozdania składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, w terminie do 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym powstał obowiązek sprawozdawczy.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Really very interesting website i like it such a great content MBA Marketing Assignment Help

82 wypowiedzi
ostatnia 10.07.2018
Jak urządzić sklep, by odnieść sukces

Urządzając sklep nie zapomnijmy również o odpowiednim wyposażeniu magazynu w wózki i regały magazynowe. To jest klucz do sukcesu, by panował tam porządek. W ten...

19 wypowiedzi
ostatnia 09.07.2018