23.07.2001

NIP

Jak skuteczniej prześwietlić podatnika

Ministerstwo Finansów chce zobowiązać banki do przekazywania, w ciągu siedmiu dni od otwarcia rachunku, informacji o numerach rachunków bankowych podmiotów gospodarczych oraz danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków. Dziś tego rodzaju informacje udzielane są dopiero na pisemne żądanie fiskusa.

Marek Kłoczko, sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarczej: "Niepokojącym zjawiskiem jest to, że tak ważny dla przedsiębiorców projekt ustawy nie został rozesłany do zaopiniowania do ich organizacji. Już pobieżna jego lektura pokazuje, że po wejściu w życie zaproponowanych rozwiązań nastąpi dalsze pogorszenie sytuacji przedsiębiorcy. Przede wszystkim na skutek wymagania dostarczania aktualnych wyciągów lub odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, który w praktyce nie funkcjonuje, a także w konsekwencji wydłużenia w czasie możliwości kwestionowania nieważności decyzji o nadaniu NIP."

Więcej:Rzeczpospolita, 23 lipca 2001, Ekonomia i rynek

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0