15.12.2008

Różna płeć - równa płeć

W lutym 2009 r. WSP TWP rozpoczyna w Warszawie pierwszą edycję kursów Gender Mainstreaming, które mają na celu przygotowanie kadry przedsiębiorstw do działań w zakresie wyrównywania szans kobiet na rynku pracy.

Terminem Gender Mainstreaming określa się włączanie polityki płci w zakres działań prowadzonych przez firmę. Realizacja projektów zwiększających społeczną wiedzę na temat tego zagadnienia stanowi jeden z głównych priorytetów Unii Europejskiej oraz Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Projekty związane z tą sferą maja na celu przeciwstawianie się negatywnym skutkom wpływu stereotypów, wynikających z roli społecznej płci na pozycję kobiet.

Zajęcia są prowadzone w ramach projektu Przedsiębiorcza Uczelnia współfinansowanego przez Unię Europejską w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

- Rola społeczna płci bardzo silnie wpływa na to jak pracodawca postrzega i traktuje pracowników, choć często może nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. To owa rola wpływa na to, że kobiety są często w trudniejszej sytuacji na rynku pracy niż mężczyźni - mówi dr Mirosław Grewiński, twórca projektu Przedsiębiorcza Uczelnia. - Zwiększenie świadomości istnienia problemu roli kobiety w pracy i wdrożenie odpowiednich metod zmiany sytuacji pozwala lepiej wykorzystać potencjał pracowników i skuteczniej zarządzać zespołem, w którego skład wchodzą osoby obojga płci.

Tematyka zajęć prowadzonych podczas kursu Gender Mainstreaming w ramach Projektu realizowanego przez WSP TWP w Warszawie obejmie takie zagadnienia jak: podstawy Gender Mainstreaming, rola płci na rynku pracy i jej oddziaływanie na rozwój zawodowy, polityka równych szans – narzędzia i działania antydyskryminacyjne. Uczestnicy dowiedzą się dodatkowo jak zarządzać organizacją przy zachowaniu równości płci, jak wygląda polityka równych szans, w jaki sposób chronić prawa dyskryminowanych osób oraz jak opracować koncepcję rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniającą rolę płci pracowników.

(agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Agnieszka Turska

dziennikarz
Napisz do autora