Różna płeć - równa płeć

Poniedziałek
15.12.2008
W lutym 2009 r. WSP TWP rozpoczyna w Warszawie pierwszą edycję kursów Gender Mainstreaming, które mają na celu przygotowanie kadry przedsiębiorstw do działań w zakresie wyrównywania szans kobiet na rynku pracy.
 

Terminem Gender Mainstreaming określa się włączanie polityki płci w zakres działań prowadzonych przez firmę. Realizacja projektów zwiększających społeczną wiedzę na temat tego zagadnienia stanowi jeden z głównych priorytetów Unii Europejskiej oraz Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Projekty związane z tą sferą maja na celu przeciwstawianie się negatywnym skutkom wpływu stereotypów, wynikających z roli społecznej płci na pozycję kobiet.

Zajęcia są prowadzone w ramach projektu Przedsiębiorcza Uczelnia współfinansowanego przez Unię Europejską w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

- Rola społeczna płci bardzo silnie wpływa na to jak pracodawca postrzega i traktuje pracowników, choć często może nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. To owa rola wpływa na to, że kobiety są często w trudniejszej sytuacji na rynku pracy niż mężczyźni - mówi dr Mirosław Grewiński, twórca projektu Przedsiębiorcza Uczelnia. - Zwiększenie świadomości istnienia problemu roli kobiety w pracy i wdrożenie odpowiednich metod zmiany sytuacji pozwala lepiej wykorzystać potencjał pracowników i skuteczniej zarządzać zespołem, w którego skład wchodzą osoby obojga płci.

Tematyka zajęć prowadzonych podczas kursu Gender Mainstreaming w ramach Projektu realizowanego przez WSP TWP w Warszawie obejmie takie zagadnienia jak: podstawy Gender Mainstreaming, rola płci na rynku pracy i jej oddziaływanie na rozwój zawodowy, polityka równych szans – narzędzia i działania antydyskryminacyjne. Uczestnicy dowiedzą się dodatkowo jak zarządzać organizacją przy zachowaniu równości płci, jak wygląda polityka równych szans, w jaki sposób chronić prawa dyskryminowanych osób oraz jak opracować koncepcję rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniającą rolę płci pracowników.

(agaka)


Agnieszka Turska
Agnieszka Turska
dziennikarz

POPULARNE NA FORUM

Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Really very interesting website i like it such a great content MBA Marketing Assignment Help

82 wypowiedzi
ostatnia 10.07.2018
Jak urządzić sklep, by odnieść sukces

Urządzając sklep nie zapomnijmy również o odpowiednim wyposażeniu magazynu w wózki i regały magazynowe. To jest klucz do sukcesu, by panował tam porządek. W ten...

19 wypowiedzi
ostatnia 09.07.2018