Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Wtorek
27.01.2009
8 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2008 r. Nr 217, poz. 1381). Znowelizowała ona część przepisów kodeksu spółek handlowych.
 

Główna zmiana polega na modyfikacji warunków związanych z utworzeniem spółki kapitałowej. Na mocy nowej ustawy kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej 5 tys. złotych (zamiast dotychczasowych 50 tys. zł) – art. 154 § 1, natomiast kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 100 tys. złotych (zamiast dotychczasowych 500 tys. zł) – art. 308 § 1.

Równie istotną zmianą w stosunku do poprzedniej regulacji jest zniesienie obowiązku przekształcania spółek cywilnych w jawne (art. 26 § 4). Do tej pory było to konieczne, jeśli przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą (zgodnie z przepisami o rachunkowości) obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nowelizacja przewiduje, że spółka cywilna nadal może zostać przekształcona w jawną – nie jest to już jednak obowiązkiem.

Jednocześnie dokonano liberalizacji przepisów dotyczących relacji między jedynym wspólnikiem/ akcjonariuszem spółki kapitałowej a tą spółką, poprzez uchylenie § 2 i 3 art. 173 kodeksu spółek handlowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz § 3 i 4 art. 303 (spółka akcyjna). Oznacza to zwolnienie z obowiązku zachowania kwalifikowanej pisemnej formy dla oświadczenia woli jedynego wspólnika adresowanego do spółki (w tym wypadku formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym) w tzw. sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki. Ten wymóg zastąpi zwykła forma pisemna ad solemnitatem (pod rygorem nieważności), chyba że ustawa w poszczególnych wypadkach będzie wprowadzać inne rozwiązanie (art. 17 § 1 k.s.h.).

Dokonano również modyfikacji sankcji karnej w jednym z przepisów o spółce akcyjnej (art. 595 § 1). Zgodnie z jego treścią ten, kto będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 206 § 1 i art. 374 § 1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach, albo będąc komplementariuszem spółki komandytowo - akcyjnej uprawnionym do reprezentowania spółki dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 127 § 5, nie zawierają danych określonych w tym przepisie, podlega grzywnie do 5 tys. złotych.

Nowelizacja określa również termin wypłaty dywidendy – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest nim dzień określony w uchwale wspólników. Jeżeli nie zostanie w niej określony, dywidenda będzie wypłacona w dniu wyznaczonym przez zarząd (art. 193 § 4). W przypadku spółki akcyjnej termin wypłaty dywidendy określa uchwała walnego zgromadzenia lub – jeżeli uchwała tego nie określi – termin zostaje wyznaczony przez radę nadzorczą (art. 348 § 4).

źródło: Inwestycje.pl


Agnieszka Turska
Agnieszka Turska
dziennikarz

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

It is important to understand that, in many cases, puppy mills aren't unlawful. In maximum states, a breeding kennel can legally hold dozens, even hundreds, of puppies in cages...

97 wypowiedzi
ostatnia 22.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

97 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018