13.02.2009

Inwestycja w kulturę dobra na kryzys?

Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że i dla rodzimych przedsiębiorców nadchodzą ciężkie czasy. Spokojni jednak są właściciele silnych marek. W czasach kryzysu jedynie one umacniają się na rynku.

Silne marki to te, które silnie wiążą się emocjonalnie z interesariuszami i konsumentami. Ludzie stojący za tymi markami wiedzą jednak, że emocji nie da się zbudować jedynie poprzez kampanię reklamową, odwołującą się do pewnych wartości. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. To koncepcja, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale także zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, czyli dobrowolne zaangażowanie. Odpowiedzialna społeczność biznesu nie polega na datkach czy organizacji eventów prospołecznych. Jest to nadrzędna myśl, która wywiera wpływ na całościowe zarządzanie organizacją. Jednym z przejawów takiego myślenia jest mecenat kultury.

CSR to koncepcja, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Kultura w czasach kryzysu

Niemal każda z impreza czy wystawa kulturalna potrzebuje mecenatu. Dzieje się tak, ponieważ instytucje kulturalne nie dysponują odpowiednimi środkami, a gaże artystów, logistyka czy oprawa tychże wydarzeń są bardzo kosztowne. Kultura jest wskaźnikiem rozwoju społeczeństwa. Poza tym już Marks stwierdził, jest ona “opium dla mas”. Bardzo mocno wiąże się z emocjami. Dlatego korporacje i firmy wykorzystują ten fakt - dla transferu wizerunku. Inwestując w kulturę, liczą na transfer emocji, które owe wydarzenia ze sobą niosą. Dlaczego warto inwestować w kulturę w czasach kryzysu? Zdrowy rozsądek podpowiada, by oszczędności szukać w pierwszej kolejności w budżecie przeznaczonym na sponsoring. To błąd. Przerwane inwestycje, które budują wielopoziomową wartość marki, mogą skutkować także spadkiem wartości jej reputacji. Doświadczenia poprzednich spadków koniunktury pokazują, że najbardziej tracą dwie gałęzie produktów: te o słabej marce oraz te źle zarządzane. Mecenat kultury może okazać się więc dobrą inwestycją na trudne czasy.

(agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Agnieszka Turska

dziennikarz
Napisz do autora