07.04.2009

Zarządzanie wiekiem sposobem na kryzys

W marcu w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu odbyły się seminaria dla pracodawców i osób odpowiedzialnych za politykę personalną firm w ramach projektu „Zysk z dojrzałości”.

Organizatorem inicjatywy jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, która do realizacji projektu zaprosiła także specjalistów z Finnish Institute of Occupational Health (Fiński Instytut Zdrowia Zawodowego). Warsztaty są kolejnymi z cyklu bezpłatnych, regionalnych spotkań dla przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych kwestią strategicznego zarządzania wiekiem. Ostatnie dwa spotkania odbędą się w Lublinie (16 kwietnia) i Szczecinie (20 kwietnia).

- Z czasem, gdy pokolenie z wyżu demograficznego zbliża się do emerytury, powstaje zagrożenie braku pracowników. Ważne jest zrozumienie przez społeczeństwo potrzeby wydłużenia lat pracy. Gdy pracownik przechodzi na emeryturę, nie tylko tracimy podatek dochodowy, ale dodatkowo podnoszą się wydatki związane z emeryturą, za które płaci całe społeczeństwo - podkreśla Tom Hussi z Finnish Institute of Occupational Health.

W trakcie seminariów uczestnicy poznają koncepcję zarządzania wiekiem i zdolności do pracy, a także ocenią przykłady wprowadzenia programów dla osób 50plus w polskich firmach. Poznają również doświadczenia europejskie w tym obszarze.

- Działania związane z zarządzaniem wiekiem poprawiają wizerunek organizacji jako pracodawcy odpowiedzialnego – dodaje Tom Hussi.

Projekt „Zysk z dojrzałości” stawia sobie za cel przeciwdziałanie niskiej aktywności zawodowej osób w wieku 50+, poprzez uświadamianie pracodawcom wagi problemu, pokazanie korzyści wynikających z zatrudnienia osób w tym wieku. Działania realizowane w ramach projektu mają za zadanie poprawę ogólnej sytuacji osób 50+ na rynku pracy – przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji tej grupy wiekowej.

- Pracodawcy świetnie rozumieją potrzeby osób 50+, wiedzą także jakie korzyści mogą wynikać z ich zatrudniania. Problem przed którym stoją, to jak w polskich warunkach gospodarowania, na które nakłada się obecne spowolnienie gospodarcze, te korzyści osiągnąć, jak efektywnie wprowadzać zarządzanie wiekiem w firmach – zauważa Tomasz Schimanek, ekspert projektu. - Staramy się pomóc im ten problem rozwiązać, pokazując, jak to zrobili inni.

(agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Agnieszka Turska

dziennikarz
Napisz do autora