07.08.2001

Trzy tygodnie do namysłu

Możliwy zakaz pracy w niedziele

Jak podaje "Rzeczpospolita" na 20 sierpnia 2001 r. zaplanowano w Sejmie trzecie i ostatnie czytanie projektu nowelizacji kodeksu pracy. Ustawa ta wprowadza m.in. zakaz handlu w niedziele i święta w placówkach zatrudniających więcej niż 5 osób, wydłuża minimalny urlop wypoczynkowy, wprowadza dodatkowe płatne przerwy oraz co najmniej 35-godzinną przerwę raz w tygodniu, podwyższa wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta.

Dodatkowy problem stworzy wprowadzenie limitów: 48 godzin pracy w tygodniu razem z godzinami nadliczbowymi i 150 godzin nadliczbowych w roku. Zapis taki spowoduje, że nadgodziny w niedziele i święta byłyby dodatkowo wynagradzane półtorakrotnością (150 proc.) stawki podstawowej.

Zdaniem "Rzeczpospolitej", opiniująca projekt Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych twierdzi, że zmiany te zwiększą koszty pracy, a więc i bezrobocie. Konsekwencją będzie wzrost wydatków budżetu i jednoczesne zmniejszenie wpływów z podatków. Według PKPP zakaz pracy w handlu w niedziele w firmach zatrudniających powyżej 5 osób spowoduje utratę pracy przez 16 - 20 tysięcy osób.

Więcej: Rzeczpospolta, 7 sierpnia 2001, Dobra Firma

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0