02.06.2009

Muzyka na legalu

Przedsiębiorcy coraz chętniej legalnie odtwarzają muzykę. Najnowszy raport Związku Producentów Audio Video pokazuje, że z roku na rok rośnie liczba umów na legalne odtwarzanie muzyki w sklepach, klubach, restauracjach i punktach usługowych.

Od momentu wejścia w życie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych każdy podmiot gospodarczy, wykorzystujący w swojej działalności muzykę, zobligowany jest do odprowadzania stosownych opłat na rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania (OZZ), reprezentujących twórców, wykonawców i producentów. Lista działalności objętych obowiązkiem uiszczania opłat jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. obiekty gastronomiczne, handlowe, usługowe, rekreacyjne i sportowe oraz każde jednorazowe wydarzenie, podczas których odtwarzana jest publicznie muzyka. Mimo, iż tak wiele podmiotów powinno uiszczać opłaty na rzecz OZZ, to w rzeczywistości ciągle niedostateczna liczba właścicieli lokali przestrzega prawa. Wynika to często z niewiedzy, ale także w pewnym stopniu z niskiej w naszym kraju kultury poszanowania prawa.

Lista działalności objętych obowiązkiem uiszczania opłat jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. obiekty gastronomiczne, handlowe, usługowe, rekreacyjne i sportowe oraz każde jednorazowe wydarzenie, podczas których odtwarzana jest publicznie muzyka.

W ciągu ostatnich czterech lat pięciokrotnie zwiększyła się liczba podmiotów, które podpisały ze Związkiem Producentów Audio Video (ZPAV) umowę na publiczne odtwarzanie muzyki oraz odprowadzają z tego tytułu opłaty na rzecz osób i firm w nim zrzeszonych. O ile w roku 2004 ZPAV posiadał 1102 podpisane z przedsiębiorcami umowy, o tyle w roku 2008 liczba ta wzrosła już 5554, zaś według prognoz Związku, pod koniec tego roku przybędzie kolejne 2500 sklepów, klubów, restauracji i punktów usługowych wywiązujących się z obowiązku przestrzegania ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

- Właściciele lokali zdali sobie sprawę, że legalne odtwarzanie muzyki po prostu się opłaca. Przyciąga klientów, zwiększa obroty, a łamanie prawa nie jest nikomu na rękę. Podpisanie umowy ze ZPAV jest proste, stawki i zasady przejrzyste, dlatego też coraz mniej osób neguje obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z muzyki – mówi Bogusław Pluta, Dyrektor OZZ ZPAV.

(agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Agnieszka Turska

dziennikarz
Napisz do autora