03.09.2001

Prawo Pracy

Orzecznictwo sądowe

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 09.08.2001 r., sygn. akt I PKN 563/00, sentencja: Korzyści przyznawane niektórym pracownikom w tzw. złotych umowach nie mogą być nadmierne. W rozumieniu art. 13 kodeksu pracy, ustanawiającego zasadę wynagrodzenia godziwego, niegodziwe jest nie tylko wynagrodzenie zbyt niskie, ale także nadmiernie wysokie. Umowę o pracę przyznającą takie wynagrodzenie czy inne nadmierne korzyści jako sprzeczną z zasadami współżycia społecznego uznać można za nieważną.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0