03.09.2001

Prawo Spółek

Orzecznictwo sądowe

Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 04.04.2000 r., sygn. akt V CKN 10/00, publikowany w OSP zeszyt 7/8 z 2001 r., sentencja: Odwołanie członka Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie ujawnione w rejestrze handlowym, nie zwalnia go od odpowiedzialności wynikającej z art. 298 § 1 kh. Osoba taka może jednak wyłączyć swoją odpowiedzialność wykazując okoliczności wymienione w art. 298 § 2 kh.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0