08.09.2009

Rosnące koszty pracy

Europa Środkowo-Wschodnia to nadal atrakcyjny region dla zagranicznych inwestorów. Oprócz dostępności wykwalifikowanych pracowników czy potencjału rynkowego zaletą krajów środkowoeuropejskich pozostają relatywnie niskie koszty pracy.

Z każdym rokiem koszty utrzymania miejsc pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej są jednak coraz wyższe. Na tle innych państw regionu wyróżnia się Rumunia. Pomiędzy 2000 a 2008 rokiem całkowite koszty pracy zwiększyły się tam ponad czterokrotnie. Nieco mniejszy wzrost wydatków na pracowników odczuły przedsiębiorstwa na Łotwie i w Estonii. Najmniejsze zwyżki kosztów pracy miały natomiast miejsce w Słowenii, Czechach i Polsce.

Pieniądze leżące na mapie Europy.

W Europie Środkowo-Wschodniej największy wzrost wynagrodzeń przypadł na lata 2006-2008, czyli okres światowej koniunktury gospodarczej.

Na koszty pracy składają się przede wszystkim wynagrodzenia, których koszty w okresie 2000-2008 zwiększyły się w Rumunii blisko 5-krotnie, a na Łotwie blisko 2,5-krotnie. W całej Europie Środkowo-Wschodniej największy wzrost wynagrodzeń przypadł na lata 2006-2008, czyli okres światowej koniunktury gospodarczej. Wynagrodzenia wypłacane pracownikom są najważniejszym, lecz nie jedynym składnikiem kosztów pracy. Pracodawcy obciążani są także pozapłacowymi narzutami na pracę takimi jak: podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. Spośród krajów regionu tylko w Polsce i na Litwie pozapłacowe koszty pracy w latach 2000-2008 wzrosły bardziej niż wynagrodzenia.

(agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Agnieszka Turska

dziennikarz
Napisz do autora