07.09.2001

Orzecznictwo sądowe - Prawo Pracy

Wyrok Sądu Najwyższego - w wyroku przyznającym pracownikowi wynagrodzenie

Wyrok Sądu Najwyższego, omówiony w Rzeczpospolitej z dnia 31.08.2001 r., sygn. akt III ZP 15/00, sentencja: w wyroku przyznającym pracownikowi wynagrodzenie za pracę sąd powinien określić wysokość wynagrodzenia w wysokości brutto, tzn. nie dokonując odliczenia zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne podlegające potrąceniu z wynagrodzenia pracownika.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0