19.10.2009

Impreza firmowa okiem pracowników

Agencja Show Service Events Marketing przeprowadziła badania dotyczące podejścia pracowników do organizowania przez firmy imprez o charakterze integracyjnym.

Badanie ankietowe było prowadzone na pracownikach, czyli potencjalnych uczestnikach imprez firmowych. Celem Show Service było zbadanie ogólnego nastawienia Polaków do tego rodzaju inicjatyw i próba odpowiedzi na pytanie, jak pracownik odbiera tego typu przedsięwzięcia. Jaki wpływ na pracowników mają imprezy integracyjne? Jaki rodzaj imprezy firmowej preferują? Czy wolą bawić się z szefostwem, czy tylko w ramach swojego działu? Z badania wynika, że pracownicy zdecydowanie oczekują od pracodawcy inicjatyw w postaci organizowanych imprez firmowych. W pierwszej części badania sprawdzano nastawienie pracowników do imprez firmowych. Na pytanie o częstotliwość organizowania imprez dla wszystkich pracowników danej firmy zdecydowana większość respondentów (49 proc.) opowiedziała się za 2 imprezami rocznie. Pozostali ankietowani w podobnej liczbie opowiadali się za imprezą częściej (26 proc.) lub rzadziej (20 proc.) niż dwa razy w roku. Inaczej rozkładają się proporcje w przypadku imprez organizowanych w ramach jednego działu. Zdecydowanie rośnie w tym przypadku chęć uczestnictwa w imprezie częściej niż dwa razy w roku (30 proc.), kosztem tylko jednego spotkania rocznie (17 proc.). Dość nietypowy jest wzrost odpowiedzi, że firma nie powinna wcale organizować imprez firmowych wewnątrz działu (13 proc.). Z dokładnej analizy wynika, że taka odpowiedź udzielały najczęściej osoby z małych firm zatrudniających do 30 pracowników.

Jaką formułę imprezy firmowej preferują pracownicy?

Sposób na dobre relacje między pracownikami

Pracownicy zapytani o cel imprezy najczęściej odpowiadali, że powinna to być budowa bliższych relacji między ludźmi (73 proc.) i integracja różnych działów firmy (71 proc.). Dla połowy badanych równie ważne były także takie czynniki jak: relaks, odpoczynek od codziennej pracy (51 proc.) i tworzenie więzi z firmą (50 proc.). Szczególnie cenna jest ta ostatnia odpowiedź, z której można wywnioskować, że co drugiemu pracownikowi zależy na utożsamianiu się z firmą, tylko potrzebuje inicjatywy pracodawcy. Ankietowani zwracają także uwagę, że imprezy mogą być połączone z imprezami okolicznościowe i stanowić dobrą okazję do uczczenia np. sukcesów firmy. Imprezy integracyjne okazały się dobrym narzędziem do budowy relacji międzyludzkich. Pracownicy zapytani o swoje odczucia po imprezie firmowej najczęściej odpowiadali, że pomogło im to nawiązać bliższy kontakt z innymi współpracownikami (81 proc.) i co więcej spowodowało to, że łatwiej im się współpracuje (71 proc.). Zdecydowanie najmniej popularne były odpowiedzi o zabarwieniu negatywnym. Tylko 5 proc. respondentów uznało, że ma poczucie straconego czasu po imprezie firmowej, a 7 proc. obawia się konsekwencji swoich zachowań.

Kto powinien uczestniczyć w imprezach firmowych?

Dylemat czy organizować tego typu przedsięwzięcia wyłącznie dla pracowników, czy też dla pracowników z rodzinami pojawia się przy każdej imprezie. Respondenci nie są tutaj zgodni. Aż 40 proc. zadecydowało, że impreza powinna być organizowana wyłącznie dla pracowników. Połowa badanych wskazała jednak, że oczekiwałaby imprez zamiennie, raz wyłącznie dla pracowników, innym razem z rodzinami. Wiek respondentów nie miał w tym przypadku znaczenia. Niezależnie czy na pytanie odpowiadali młodsi czy starsi pracownicy procent odpowiedzi rozkładał się podobnie. Pracownicy byli zdecydowanie bardziej jednomyślni w przypadku pytania: czy impreza powinna być organizowana dla wszystkich bez wyjątku czy np. rozdzielnie dla kadry zarządzającej i pracowników. Ponad połowa (56 proc.) zdecydowanie odparła, że tylko pełny skład sprzyja integracji, a dodatkowo 13 proc. uznało, że raczej nie powinno się robić oddzielnych imprez. 25 proc. zdecydowało, że wypada zamiennie organizować spotkania bez udziału przełożonych. Odpowiedzi twierdzące zyskały tylko marginalne ilości głosów. Można jednoznacznie ocenić, że pracownicy chcą się integrować z szefostwem i innymi działami firmy.

Lubimy decydować o rodzaju imprez

Niemal połowa (46 proc.) respondentów uznała, że decyzję powinien podjąć odpowiedni dział w firmie w oparciu o opinie pracowników. Tego typu odpowiedź może wynikać z własnych doświadczeń respondentów i być związana z dotychczasowymi działaniami odpowiedniej komórki w firmie w której pracują. Co trzeci pracownik chciałby mieć jednak większy wpływ na decyzję o organizacji imprezy i skłaniałby się ku demokratycznym wyborom. Pracownicy na podstawie firmowej sondy mogliby w ten sposób wyrazić bezpośrednio swoje zdanie. Jednocześnie nie skłaniają się ku odpowiedziom radykalnym. Nie chcą by pracodawca narzucał im decyzję, ani nie chcą mieć decydującego głosu. Te odpowiedzi zyskały odpowiednio 8 proc. i 17 proc.

Jakiej imprezy oczekują pracownicy?

Najpierw aktywnie potem relaks to model imprezy, która odpowiada największej grupie badanych. 64 proc. pracowników właśnie takiej imprezy oczekuje. Co drugi badany wskazał, że optymalny dla niego rodzaj imprezy to taka o charakterze biesiadnym. Co trzeci pracownik przystałby na imprezę czysto aktywną np. spływ kajakowy lub nawet połączoną z elementami rywalizacji. Nie ma natomiast wielkich różnic w oczekiwaniach kobiet i mężczyzn. Zauważalna dysproporcja była tylko przy wyborze imprezy mieszanej (najpierw aktywna później relaks). Forma ta odpowiada 73 proc. kobiet i 57 proc. mężczyzn.

Pracownicy spytani o to co ma dla nich największy wpływ na imprezie firmowej jako dwa główne powody podali: rodzaj oferowanych atrakcji (64 proc.) i możliwość spędzenia czasu ze współpracownikami (59 proc.). Z organizacyjnych kwestii jako najważniejsza wskazana została lokalizacja imprezy (41 proc.). Takie sprawy jak jedzenie czy alkohol na imprezie są kluczowe dla co czwartego badanego.

Pracownicy nie lubią oficjalnych spotkań

Pracownicy najbardziej jednomyślnie odpowiedzieli na pytanie o styl imprezy firmowej jaki preferują. Połowa badanych chciałaby, aby impreza odbyła się „na luzie”, a kolejne 46 proc. oznajmiło, że powinna to być rozrywka w „rozsądnych granicach”. Mamy więc 96 proc. pracowników, którzy zdecydowanie odrzucają formułę oficjalnej imprezy. Oficjalne spotkanie cieszy się poparciem tylko 4 proc. badanych, a chęć uczestnictwa w bankiecie wskazuje jedynie 1 proc. respondentów.

W analizie bardzo ważnym aspektem była również próba zbadania wydatków na imprezę firmową jakich oczekują pracownicy. Największa liczba pracowników(45 proc.) oszacowała wydatki na 1 pracownika na poziomie 200-500 zł. 35 proc. respondentów uznało, że wystarczająca będzie kwota z przedziału 100-200 zł. Wyższe kwoty wskazało tylko kilka procent badanych. Pracownicy uznali, że kwota poniżej 100 zł jest zdecydowanie za niska. Na budżet poniżej 100 zł zgodziłoby się tylko 6 proc. badanych.

oprac. (agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

3

Agnieszka Turska

dziennikarz
Napisz do autora