Ustawa o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym

Poniedziałek
17.09.2001
Dnia 6 września 2001 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do projektu ustawy o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym
 

Przepisy ustawy będzie się stosować do umów, których przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towarów lub świadczenie usług przez małego przedsiębiorcę, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej na rzecz przedsiębiorcy nieposiadającego takiego statusu, z wyjątkiem umów, których przedmiotem jest:

  1. świadczenie usług związanych z wykonywaniem czynności bankowych,
  2. świadczenie polegające na odpłatnym dostarczaniu towarów lub świadczeniu usług, finansowane w całości lub w części ze środków międzynarodowych instytucji finansowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub z którymi ma podpisane umowy o współpracy oraz ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.

Poprawki senackie dotyczą m.in. uściślenia, iż ustawa dotyczy także kontrahentów zajmujących się szeroko rozumianą działalności rolniczą (uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, warzywnictwem, leśnictwem, rybołówstwem śródlądowym), ale pod warunkiem, że spełniają oni wymagania pozwalające na uznanie ich za małego przedsiębiorcę w rozumieniu prawa działalności gospodarczej.

Istotne znaczenie ma przyjęta przez Sejm poprawka Senatu, w wyniku której zrezygnowano z zapisu, iż obowiązek wypłacenia odsetek ustawowych ciąży na dłużniku niezależnie od tego, czy wierzyciel (mały przedsiębiorca) wystąpi z takim żądaniem. Może się nasuwać bowiem wniosek, iż dłużnik powinien zapłacić wierzycielowi odsetki ustawowe za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu przez wierzyciela jego świadczenia niepieniężnego (czyli dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi) i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, o ile dostawca, czyli wierzyciel zażąda zapłaty tych odsetek. W art. 2 ust. 2 ustawy zastrzeżono jednocześnie, iż przez czynność prawną nie można wyłączyć ani ograniczyć prawa żądania odsetek.

W nowej wersji ustawy zrezygnowano też z wprowadzania zmian w ustawach podatkowych odnośnie konsekwencji „przeciągania” ustawowych terminów zapłaty. Zmiany takie znajdowały się w poprzednim projekcie ustawy o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym z dnia 27 lipca 2001 r.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

It is important to understand that, in many cases, puppy mills aren't unlawful. In maximum states, a breeding kennel can legally hold dozens, even hundreds, of puppies in cages...

97 wypowiedzi
ostatnia 22.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

97 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018