17.09.2001

Orzecznictwo sądowe - Prawo Pracy

Pracownik, który zadeklarował pracodawcy określone kwalifikacje, odpowiada materialnie za szkodę spowodowaną swoją niekompetencją

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2001 r. omówiony w Rzeczpospolitej z dnia 13.09.2001 r., sygn. akt I PKN 818/00, sentencja: Pracownik, który zadeklarował pracodawcy określone kwalifikacje, odpowiada materialnie za szkodę spowodowaną swoją niekompetencją. Uchybienie powinnościom wynikającym z art. 4 i art. 52 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (chodzi o wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego) jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy, a więc uzasadnia tzw. zwolnienie dyscyplinarne.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0