Płać albo płacz

Zaleganie z płatnościami wynika najczęściej z niewłaściwego zarządzania ryzykiem, jakim jest prowadzenie biznesu i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
Środa
02.12.2009
Zatory płatnicze są zmorą wielu przedsiębiorstw, a często stają się nawet przyczyną ich upadku.
 

Zatory płatnicze – źródło problemu

Zaleganie z płatnościami wynika najczęściej z niewłaściwego zarządzania ryzykiem, jakim jest prowadzenie biznesu i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Równie często jest to świadome działanie przedsiębiorców, którzy przeciągają w nieskończoność zapłatę za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Dla wielu firm jest to sposób na uratowanie własnej płynności finansowej. Słabszy kontrahent nie zmusi silniejszego do uregulowania zaległości, bo nie ma do tego narzędzi ani środków finansowych.

Na nieterminowe regulowanie należności duży wpływ miał również kryzys finansowy, kiedy to banki utrudniły firmom dostęp do kredytów obrotowych odcinając je tym samym od źródła finansowania. Niektórzy przedsiębiorcy z premedytacją odwlekają termin zapłaty tłumacząc się kryzysem i trudnościami, które ich tak naprawdę nie dotknęły.

Poza tym problem zatorów płatniczych zupełnie inaczej wygląda w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Dla dużych graczy nawet spore zatory nie są aż tak poważnym problemem, bo mają większe możliwości uzyskania kredytu czy ściągania należności. Małe i średnie przedsiębiorstwa miewają problemy nawet wtedy, gdy z płatnościami zalega jeden klient. Dla mniejszych uczestników rynku problematyczne mogą być również odległe terminy płatności wynoszące nawet 120-180 dni, które wymuszają duże zagraniczne grupy. Mimo to firmy dbają o dobre relacje z nimi, bo choć terminy zapłaty są odległe, to pieniądze jednak w końcu wpływają na konto, co nie zawsze ma miejsce w przypadku mniejszych odbiorców.

Jak sobie radzić?

Najczęściej handlowcy mają wypracowane specjalne procedury radzenia sobie z dłużnikami. Pierwszy etap, to odcinanie dłużników od dalszej możliwości zakupów i egzekwowanie zaległych płatności. Jednak kryzys zrewidował postępowanie wielu firm, które coraz rzadziej stosują takie procedury. Przedsiębiorcy boją się utraty kontraktu ze swoim największym klientem, chociaż ten zalega z płatnościami. Nie chcą kierować sprawy do firmy windykacyjnej czy kancelarii, bo wierzą, że kiedyś kryzys się skończy i dłużnicy uregulują swoje zobowiązania.

Są jednak sposoby, które chronią przed zatorami płatniczymi. Jednym z nich jest zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Podmiot, którego działalność opiera się na odroczonych płatnościach zgłasza ubezpieczycielowi swoich kontrahentów, dla których nadawane są limity kredytowe zabezpieczających transakcje. W momencie powstania zaległości towarzystwo ubezpieczeniowe i firma windykacyjna podejmują działania zmierzające do odzyskania pieniędzy.

(mak)


POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

It is important to understand that, in many cases, puppy mills aren't unlawful. In maximum states, a breeding kennel can legally hold dozens, even hundreds, of puppies in cages...

97 wypowiedzi
ostatnia 22.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

97 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018