01.10.2001

Rozporządzenie w sprawie postępowania przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dnia 18 września 2001 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców

Dnia 18 września 2001 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 15 grudnia 2000 r. [Dz. U. nr 122, poz. 1319].

W rozporządzeniu określono m.in.:

  • szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania, przez upoważnionych pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [zwanego dalej: UOKiK] oraz Inspekcji Handlowej, kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed prezesem UOKiK;
  • zakres spraw będących przedmiotem kontroli zarówno w toku postępowania wyjaśniającego, jak i antymonopolowego;
  • uprawnienia dyrektorów delegatur UOKiK do wydawania (w imieniu prezesa Urzędu) upoważnień pracownikom delegatur mającym przeprowadzać kontrolę;
  • czas i miejsce przeprowadzania kontroli;
  • uprawnienia kontrolującego i powinności kontrolowanego.

W rozporządzeniu przewidziano ponadto przypadki, w których możliwe będzie zastosowanie uproszczonego trybu przeprowadzania kontroli.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0
Rozporządzenie w sprawie postępowania przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jeszcze nie ma żadnej wypowiedzi. Niech Twoja będzie pierwsza.

Forum 2289 tematów, 24415 wypowiedzi, 9652 użytkowników