Rozporządzenie w sprawie postępowania przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Poniedziałek
01.10.2001
Dnia 18 września 2001 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców
 

Dnia 18 września 2001 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 15 grudnia 2000 r. [Dz. U. nr 122, poz. 1319].

W rozporządzeniu określono m.in.:

  • szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania, przez upoważnionych pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [zwanego dalej: UOKiK] oraz Inspekcji Handlowej, kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed prezesem UOKiK;
  • zakres spraw będących przedmiotem kontroli zarówno w toku postępowania wyjaśniającego, jak i antymonopolowego;
  • uprawnienia dyrektorów delegatur UOKiK do wydawania (w imieniu prezesa Urzędu) upoważnień pracownikom delegatur mającym przeprowadzać kontrolę;
  • czas i miejsce przeprowadzania kontroli;
  • uprawnienia kontrolującego i powinności kontrolowanego.

W rozporządzeniu przewidziano ponadto przypadki, w których możliwe będzie zastosowanie uproszczonego trybu przeprowadzania kontroli.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018